Vossebygderne XXVI (1936)
Vossebygderne XXVI (1936)

 • L. Kindem: Or bispearkivet s.3
 • L. Kindem: Or tingbøkene paa Voss s.5
 • L. Kindem: Skriv um haugianarrørsla på Voss s.8
 • B. F. : Dragedokkone s.13
 • Lars N. Nesheim: En ny vise s.14
 • Lars N. Nesheim: Stortingsvisen s.19
 • Sigurd Eskeland: Ein stubbe etter Arnfinn Finne s.23
 • O. H.: Ei justissak fraa Voss 1834-1842 s.24
 • Ivar Medaas: Vegarbeid paa Christianiavegen i 1810 aari s.31
 • Ivar E. Øvsthus: Ordtøkje s.36
 • Knut Bjørgaas: Pao Grjotlands-mono s. 40
 • N. Grønlien: Aodne Renæ s.44
 • Anders D. Lavik: Leidangen i Vossaveldet s.49
 • Klaus Væthe: Eit gamalt brev fraa Elling Eielson s.53
 • L. Kindem: Matvisa fraa Voss s.56
 • L. Kindem: Knute Nelson s.57
 • Vossabygdene s.58
 

RETURN
1998 Svein Ulvund