Vossebygderne XXV (1935)
Vossebygderne XXV (1935)

 • O. Olafsen: Avskrifter og optegnelser s.3
 • Knut Bjørgaas: Der gjeng ei ubroti lina s.15
 • Jon Haukanes: Hardingar som eig jordegods i Vossebygdene 1615 s.20
 • Andreas Leiro: Merkesdagar og vermerke s.23
 • Ivar Medaas: Mønsbrui paa Voss s.29
 • N. Grønlien: I Frao borkabrætiene s.35
 • Arnfin Finne: Skjinnreiing og skjinnklæ s.39
 • N. Grønlien: Litevætta meira om viso pao Voss s.41
 • Arnfinn Finne: Fattigstel i gamle daga s.44
 • Arnfinn Finne: Kvækar og Tranerørslo pao Voss s. 47
 • Sjur Bøyum: Sprilor og anna gamalt fraa Voss s.49
 • Isak Hjelle: Prosth s.58
 • N. Grønlien: Nokko tao kvart s.62
 • Vossabygdene s.68
 

RETURN
1998 Svein Ulvund