Vossebygderne XXII (1932)
Vossebygderne XXII (1932)

 • Leiv Heggstad: Vossemålet.
  Innleiding s.3
  Korleis skal ein skriva vossemålet? s.5
  Tonefall og tonelag s.5
  Um ljodtrykket s.7
  Um lange og stutte stavingar s.8
  Brigde i sjølvljodane s.8
  Tviljodane s.13
  Konsonantbrigde i framliod s.14
  Konsonantbrigde i etterljod s.16
  Burtfall 22
  HaIvvokalen u s.24
  Ljodumkasting (metatese) s.25
  Bøygningane s.26
  Substantivbøygningi s.26
  Døme på bruket av substantivformene s.31
  Adjektivbøygningi s.32
  Talord s.35
  Pronomen s.35
  Verb (gjerningsord) s.38
  Sterke verbs.39
  Linne verb s.41
  Um bruket av verbalformene s.43
  Adverb s.46
  Preposisjonar s.48
  Bindeord (konjunksjonar) s.52
  Ropeord (Interjeksjonar) s.52
  Ymist or setningslæra s.52
  Døme på ymse slag undersetningar .54
  Målprovor s.57
 

RETURN
1998 Svein Ulvund