Vossebygderne XXI (1931)
Vossebygderne XXI (1931)

 • L. Heggstad: Teigenamn frå Voss s.3
 • K. Bjørgås: Kring Thranerørsla og kvækarsamfundet på Voss i 1850-åri. s.26
 • Johs. Lid: Om Vosses Beboere og om Voss i henseende til Naturskjønhed av M. N. Blytt s.33
 • J. Haukanes: Gyrid Ivarsdotter Lydvo og ætti hennar s.39
 • L. Kindem: Adresse til Printz Regenten i Norge, Hans Kongelige Højhed Christian s.43
 • L. Kindem: Te han Per Sivle. Brev frå Lars S Rekve i Amerika s.45
 • L. Kindem: Soldatar frå Voss i 1687 av arkivar Leif Midthaug s.47
 • K. Bjørgås: Forteljinga or ufreæ s.50
 • T. Kvåle: Hendingar og truer s.55
 • L. Kindem: Herbrand Olson Bakkatun s.58
 • L. Kindem: Storevikjen s.60
 • A. Leiro: Eventyr frå Bergsdalen s.64
 • L. Kindem: Rådgjeving til åfinna tjuven s.67
 • L. Rindem: Tomis klokkar på Voss s.68
 • L. Kindem: Ekstraskatten i 1762 s.70
 • L. Kindem: På klårfjell s.72
 • L. Kindem: Sjur Monsson Bakkatun s.74
 • Rettingar s.76
 • Rekneskap for 1930 s.77
 

RETURN
1998 Svein Ulvund