Vossebygderne XX (1930)
Vossebygderne XX (1930)

  • O. Olafsen: Provst Mnton Elias Smitt s.3
  • L. Rynning: Veiarbeidsplikt og almenningsrett efter Magnus Lagabøters landslov s.15
  • O. Olafsen: Major Stefan Barclay og hans efterslegt s.46
  • O. Olafsen: Oberstløitnant Ole Holck og hans slegt s.50
  • L. Kindem: Doktar Lars Halisteinson Istad s.53
  • L. Kindem: Skikkar på Voss i 1700-talet s.57
  • A. Espeland: Gamalt ættegods på Voss s.71
  • K. K. Gjelle: Voss Lærerskole 1858-1881 s.74
  • Rettingar s.79
  • Rekneskap for 1929 s.80
 

RETURN
1998 Svein Ulvund