Vossebygderne XIX (1929)
Vossebygderne XIX (1929)

 • L. Kindem: Aad Gjelle s.3
 • O. Olafsen: Iver Vikingsen Maage s.22
 • O. Olafsen: Ledingen paa. Voss s.24
 • N. Grønlien: Daa Skulestad vart rudt s.29
 • N. Grønlien: Misvekst og smitteleg kretursjukdom i 1667 s.31
 • N. Grønlien: Eit ukjent ungdomsdikt av Per Sivle s.31
 • L. Kindem: Glytt inn i folkelivet i 1820-aari paa Voss og nabobygdene s.33
 • N. Grønlien: Ordtøkje aa rim aa remso s.42
 • N. Grønlien: Ei draapsak paa. ein gard paa Voss s.46
 • L. Kindem: Daa lutefullmektigen kraup under tingbordet s.51
 • L. Kindem: Or tingboki for Voss s.54
 • Rekneskap for 1928 s.63
 • Rettingar s.63
 

RETURN
1998 Svein Ulvund