Vossebygderne XVII (1927)
Vossebygderne XVII (1927)

 • O. OLAFSEN: Elling Eielsen
 • VOSSING: Sangen paa Voss i gamle dage av ein vossing i Nordland
 • ANDR. LEIRO: Um skikkar og truer ved ølbryggjing
  Fyreord s. 22.
  1. Bryggjingstidi s. 23.
  2. Innverknad av solkverv s. 27.
  3. Innverknad av veksande og minkande maane s. 29.
  4. Um maltkornet s. 31.
  5. Humlen s. 32.
  6. Bruken av eine og andre vokstrar s. 34.
  7. Melting s. 35.
  8. Maling s. 37.
  9. Framgangsmaatar ved bryggjing s. 37.
  10. Høvet millom maltmaal og ølmengd s. 39.
  11. Varsemd med elden s. 41.
  12. Gjæri s. 42.
  13. Gjæringi s. 44.
  14. Spaadomar av gangkjeret s. 49.
  15. Uppskoka s. 50.
 • L. KINDEM: Skifte etter Mass Sæve
 • A. FINNE: David Ringheim
 • A. BERGO: Gamalt fraa Eksingedalen
 • A. ESPELAND: Vossingar i norsk soga
 • L. KINDEM: Søknad fraa Vossane um letting i militære utloger i 1706 og 1718
 • L. KINDEM: Skrivaren, bøndene og skatten som »bleff i Strømmen«
 • Rettingar
 

RETURN
1998 Svein Ulvund