Vossebygderne XIII (1923)
Vossebygderne XIII (1923)

 • Leiv Heggstad: Personnamn fraa Voss
 • L. Kindem: Etterrøkjingar i Voss kyrkja
 • O. Olafsen: Klokkere paa Voss
 • O. Olafsen: Rike Torstein og han slegt
 • O. Olafsen: Mons Olsen Honve eller Rekve
 • O. Olafsen: Mordet paa Ingeborg Jørgensdtr. Moen
 • Nils Gjelland: Odd K. Gjelle
 • Brev fraa presten Jersin til Nils Tesdal
 • Et dokument om postføring og postkarle
 • Arnfinn Finne: Um konnavling, kvednhus og maling i gamle daga.
 • L. Kindem: Eit og anna fraa 1600-talet.
 

RETURN
1998 Svein Ulvund