Vossebygderne XII (1922)
Vossebygderne XII (1922)

  • O. Olafsen: Vossekirkens Saga
  • L. Kindem: Kjellarane under koret i Voss Kyrkja
  • Arnfinn Finne: Kyrkjeskikkje aa gudsdyrking i gamle daga.
  • Anton Espeland: Den siste katolske bispen i Bjørgvin
  • Anton Espeland: Sogemannen G. H. Miltzow
  • O. Olafsen: Gjæstgivere paa Voss.
  • Arnfinn Finne: Spelemennu pao Voss i gamle daga (pao Vossamaol).
  • Nils Gjelland og L. Kindem: Skulemeistar Lars Skutle.
  • Finne & Kindem: Han Holgjer som kjøpe vaat vara.
 

RETURN
1998 Svein Ulvund