Vossebygderne IX - X (1918 - 1919)
Vossebygderne IX- X (1918-1919)

 • L. Kindem: Skatteutskrivingar for Voss for aaret 1680
  I. Odelsskatt
  II. Leigelendingsskatt og Leding
  III. Fiskeskatt
  IV. Soldatkjolepengar
  V. "Princeszinde-styren"
  VI. Skattar for kvernebruk
  VII. Bøter for mse misgjerer.
 • Ludv Bru: Sorenskrivar Fleischer sitt vitnemaal um "aalmenningen" paa Bolstadøyri.
 • Nils K. Gjelland: Sakførar Nils Sjurson Testdahl.
 • Ludv Bru: Konedrapet paa Ulvund
 • Ludv Bru: Valmannsvali i Voss prestegjeld 1829-1850
 

RETURN
1998 Svein Ulvund