Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.
   Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.

   Av K. A. Rene

   PERSONREGISTER - W-Ø

   Wahl, oberst Carl Philip du, 19, 79.
   Wahl, Adam Otto, 79.
   Weinwick, Christen, 76.
   Weinwick, Henrik, 19, 79.
   Westerheim, Isak og Nils, 740.
   Wichingson (se Ivar V. Grotland).
   Williams (Se V. Rene, Erik V. Rjoe, O.V. Gjøastein og 
    O.V. Gjerdager).
   Williams, Clarence, 171.
   Williams, Knut E., 253, 704.
   White (Se Anders S. Vethe).
   Ygre, Anders Mikkelson, 351.
   Ygre, Inger Olsdatter, 781.
   Ygre Knut Ellefson 156.
   Ygre, Ole O. (Lund), 600, 607.
   Ygre, Ole Nilson 429, 434.
   Ygre, Sigrid Oladatter 781.
   Ygre, Torstein Hermundson, 80, 82, 148-150.
   Ygre, Lars Monson 128-132, 433.
   Ygre Se Mons og Brita Ygres familie, 433.
   Ygre, Se Sjur Ygres familie, 444.
   Øie Jacob Larson, 575, 710, 748
   Øfstedal pastor Andreas A., 737, 742, 794
   Øfstedal Anders A 719.
   Øistedal Gulleik 754.
   Øfstedal Johannes 749.
   Øfstedal, pastor Johs. A., 795.
   Øfstedal, pastor Nils A., 795.
   Øfstedal, Nils, 754.
   Øfstedal, Ole J., 749.
   Øfstedal, se Torkel Øfstedal-familien, 526.
   Øfstedal (se Øfstedal).
   Øvsthus, Johannes Knutson, 599.
   

RETURN
1997 Svein Ulvund