Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.
   Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.

   Av K. A. Rene

   PERSONREGISTER - U-V

   Ukvitne, Isak Oleivson, 269, 494, 497.
   Ukvitne, Knut Oleivson, 454.
   Ukvitne, Lars Oleivson, 454.
   Ullestad, Nils Larson, 617.
   Ullestadteig, Ole J., 106.
   Ulvund, Anders, 684.
   Ulvund, Christen, 684.
   Ulvund, Kolbein Monson, 606, 608.
   Ulvund, Sjur Sjurson, 105, 115, 172, 155, 338.
   Unde, peder Ivarson, 336, 339.
   Unde se Axel slegten paa Skjervheim, 238.
   Ure, Johannes, 422.
   Ure, Nils J., 421.
   Urland, Ole Nilson, 716-712.
   Uthus, Ole Larson, 779.
   Vangen, Godskalk Nelson, 764-766.
   Vesenden, Gulleik, 312.
   Vasenden, Nils Knutson, 737, 745, 754.
   Vega-Glum, 41.
   Veka, Ole A., 656.
   Veisene, Magne P. Samson, 559-562, 672, 705.
   Veisene, Peder Samsonson, 148, 200, 493, 559-560.
   Vestrheim, Anders Knutson, 316.
   Vestrheim, Brynjulv D., 316.
   Vestrheim, Erik Knutson, 530.
   Vesirheim, Gulleik, 313.
   Vestrheim, Knut Godskalkson, 313, 747.
   Vestrheim, Knut Isakson, 313.
   Vestrheim, Kolbein Davidson, 186, 192.
   Vesterheim, Viking, 741.
   Vethe, Anders E., 444.
   Vethe, Anders (Brekke), 122.
   Vethe, Anders Knutson, 168.
   Vethe, Anders Steffenson, 669.
   Vethe, Brynjulv B., 514.
   Vethe, Brynjulv M., 546.
   Vethe, Elling Halleson, 105, 115, 765.
   Vethe, Halle Ellingson, 80, 115.
   Vetne, Ingeborg M., 546.
   Vethe, Jacob Ellingson, 105.
   Vetne, Jacob Vethes familie, 418.
   Vethe, Knut 105
   Vethe, Knut Knutson 169.
   Vethe, Ole Magneson 545
   Vigfus, Herse 40-41
   Vike, Anders 278, 626.
   Vike, Gulleik Ivarson, 203-205, 213, 597
   Vike, Gulleik Sjurson 213.
   Vike, Ingebrigt Knutson, 590.
   Vike, Jacob Ingebrigtson 597.
   Vike, Knut Ivarson, 520, 703, 710.
   Vike, Knut Olson 590.
   Vike, Lars Knutson 590-591.
   Vike, Nils Ingebrigtson 597
   Vike, Nils Ivarson 186 192.
   Vike, Nils Sjurson 203-205, 213, 268, 370.
   Vike, Simon Knutson 638.
   Vike, Sjur Ivarson, 202-206, 213.
   Vike, Sjur Olson 428, 590, 705, 710.
   Vike, Styrk Ivarson, 213, 344, 671.
   Vikinge-Kaare 40.
   Vinje, Aad Johannesson 27, 85, 536, 539.
   Vinje, Anders K 641.
   Vinje, Anders Larson 696.
   Vinje, Arne Anderson 86, 171, 177, 180-185, 
    335-338, 701.
   Vinje, Erik 430.
   Vinje, Guri J (Dahl) 541.
   Vinje, se Flatebø familien 477.
   Vinje, se Gjøastein Mørkve 
    slegten 484.
   Vinje, Jan 94.
   Vinje, Peder Johnson 494, 688, 765.
   Vinje, pastor Odd K., 802, 807.
   Vinje, Peder Pederson 809.
   Vinjum, Nils 0. 683, 710.
   Vinsand, Mads Knutson 325
   Vinsand, Anders 629.
   Vivaas Se Vlvaas familien 455
   Væle, Knut og Styrk, 103.
   Væle, Lars Nilson, 289.
   Væleslien, Johs. Knutson, 782.
   Væleslien, Lars Knutson, 728.
   Væte (Se Vethe).
   

RETURN
1997 Svein Ulvund