Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.
   Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.

   Av K. A. Rene

   PERSONREGISTER - M

   Male, Josef Haavardson, 304.
   Markve, Arthur, 664.
   Markve (se Mørkve).
   Matson, Canute H. (Opkvitne), 390, 606, 704, 773.
   Meland, Amund Godskalkson, 582.
   Meland, Godskalk Amundson, 291, 414.
   Meland, Erik, 476.
   Meland, Klaus G., 106.
   Meland, Lars, 636.
   Meland, Edward C., 456, 536.
   Mestad, Haakon, 400, 443.
   Mestad, Helge M., 729.
   Mestad, Herlaug, 739.
   Mestad, Knut, 641-643.
   Mestad, Knut K., 572.
   Mestad, Magne, 400.
   Mestad (Se under Nils Ekse).
   Midtun, Ole N., 639.
   Midtun, søskenderne Midtun, 787.
   Milizow, Henrik C., 75, 813.
   Miltzow, Claus H., 75, 813.
   Milizow, Gjert H., 75-76, 83.
   Milizow, Margretha og Inger, 25, 813.
   Moen, se Flatlandsmoen,
   Monson (se Ygre, Hefte, Skutle, Ulvund).
   Monson, John (Skutle), 715.
   Mosefin, F,ti., 742, 757.
   Mosefin, Knut Larson, 776.
   Mosefin, Lars Aadson, 756.
   Mosefin, Mads Aadson, 742, 757.
   Mosefin, Torstein Larson, 701, 708.
   Mugass, Knut P., 741.
   Mugaas, Nils B., 23.
   Mugass, Nils, 741.
   Mugaas, Nils H., 726, 741.
   Mugaas, Nils P., 741.
   Munch, Jens, 93.
   Munson (se Kvamme og Kaldestad).
   Munson, Manley, 495, 803, 804.
   Munson, Andrew, 807.
   Murkve (se Mørkve).
   Munster, provst M. W., 86, 88, 99.
   Mykkeltvedt, Nils L., 650.
   Myrland, se Myrland-famllien, 471.
   Myrland, Eli Pederson, 473, 536.
   Myrland, Ole, 472, 645.
   Myrland, August J., 474, 536-538.
   Meringen, Mona O., 589, 710-711.
   Møen, Ivar 742, 755.
   Møen, Lars Johanneson, 186-191, 315, 518, 609.
   Møen, Lars Godskalkson, 105, 116, 121,152.
   Mølster, David Torgerson, 366.
   Mølster, Lars Davidson. 319.
   Mølster, Knut Bjarneson, 85.
   Mølsterteig, Amund J., 152, 157.
   Mølstertelg, Erik J., 152, 158.
   Mørkve, se Gjøasteln-Mørkve-slegten, 484.
   Mørkve, Lars Torgerson, 648.
   

RETURN
1997 Svein Ulvund