Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.
   Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.

   Av K. A. Rene

   PERSONREGISTER - A

   Aarhus, Gulleik G., 427.
   Aarhus, Gulleik G., 741.
   Aarhus, Gulleik O., 720.
   Aarhus, Helge 3., 728.
   Aarhus, Knut Larson, 427, 580.
   Aarhus. Knut Knutson, 725.
   Aarhus, Knut Knutson d. y., 726.
   Aarhus, Lars G., 427.
   Aarhus, Lars Knutson, 765, 809.
   Aarhus, Lars Olson, 720.
   Aarhus, Ole Knutson, 728.
   Aarhus, Sjur H., 427.
   Aarhus, Sjur K., 755.
   Acker, Iver A., 720.
   Aldal, Jacob H., 737, 743.
   Aldal, Johan K., 415.
   Aldal, Knut, 754.
   Aldal, Lars O., 651.
   Aldal, Torkel O., 651.
   Akslebjørg, Helge H., 246, 705, 807.
   Alfson, Knut, 67-69.
   Amondson (se Arne Bøe).
   Amundson (se Arne Gjøsten), John Hefte og Ole Honve.
   Anderson (se Arne A. Vinje).
   Anderson, Elmer W., 700.
   Anderson, John, 323, 381.
   Arhelleren, Lars Nilson, 637.
   Arnetvedt, Odd Erikson, 779.
   Arnetveit, Sjur Erikson, 780.
   Arveson, pastor Nils, 794.
   Aune, Mrs. Ole, 742.
   Anro, Christi L., 667.
   Auro, Gjetle T., 79.
   Anro, Severine L., 666.
   

RETURN
1997 Svein Ulvund