Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.
Historien om utvandringa frå Voss og Vossingane i Amerika.

Av K. A. Rene

  SLEKTSBERETNINGAR
 • Axel-slegten paa Skjervheim 238
 • Fletre-ætten 273
 • Bidne-familierne 409
 • Jacob Vethes familie 418
 • Familien Lien 423
 • Mons og Anna Ygres familie 433
 • Lars Bratholes slegt i Amerika 435
 • Ygre-familien 444
 • Vivaas-familien 455
 • Helgeland-familien 470
 • Myrland-familien 471
 • Flateby-familien (Vinje) 477
 • Gjøastein-Mørkve-slegten 484
 • Sjur Skjervheims familie 488
 • Bergo-familien 515
 • Torkel Øfstedals familie 515
 • Slegten paa Øvre Kløve 526
 • Baard-slegten paa Lunde 554
 • Bratager-familien 565
 • Hustvedt-familien 587
 • Jens og Britha Fletres familie 612
 • Mons M. Heftes familie 618
 • Bjarne Lønes familie 649
 • Torstein P. Store-Hegs familie 652
 • Nils og Martha Bøes familin 654
 • Peder Hanson Saudes familie 654
 • Lærer Arnfin Seim og hustrus slegt 731
 • Opheim-slegten i Vestbygden 745

RETURN
1997 Svein Ulvund