Gamalt frå Voss

 

2009 Diktaren Nils Slettemark Gjerdåker, Johannes

2009 Nils Slettemark Tøsdal, Odd

2009 Ein ny vossa-diktar Eskeland, Lars

2009 Nils Slettemark Kamfjord, Georg

2009 Nils Slettemark, bibliografi  

2009 Nils Slettemark, dikt  

2009 Hestalorten Rekve, Lilly Gerd

2009 "Fyra med ved" Handegård, Alf

2009 Litt om Enkjeheimen Johnson, Ragnhild

2009 Vegen til Stalheim Ohnstad, Åsmund

2009 Småplukk frå kyrkjebøkene Ystaas, Liv

2009 Soldatbrev frå 1787 Ystaas, Liv

2009 Ridande vossabryllaup anno 1895 Gjestland, Tormod

2009 Nokre gamle vassdemmer i bygda Helleve, Aslak T.

2009 Litt om Mønshaugen meieri si soga Bjørke, Torstein

2009 Mjølkekøyrar og ærendsgut i 20 år Helleve, Aslak T.

2009 Min tur til Norge 1947 Rene, K.A.

2009 Retting sylvskatten  

 

 

 

2008 Tale ved avdukinga av eit portrtrelieff av spelemannen Sjur Lars Helgeland

  Helgeland på kyrkjegarden på Draugsvoll  

2008 Vossalaget 100 år Eirik Helleve

2008 Theodore Slette og hans tid på Voss Johannes Gjerdåker

2008 Brev frå Odd Kløve Torleiv Kløve

2008 Byfolk på ferie i vossebygdene Einar Rekve

2008 Noko meir om påsketrafikken Aslak T. Helleve

2008 Sogo om "Kapteinsgarden" Olav K. Dugstad

2008 Vossingar i fengsel Liv Ystaas

2008 Utlikning av "Sylvskatten" 1816 Aslak T. Helleve

2008 Årsmelding Voss Folkemuseum  

 

 

 

2007 Ibsen på Voss Lerum, Ole Didrik

2007 Songleikaren Aodne frå Bergsdalen Helleve, Aslak T.

2007 "Sæbe-Marie" Ystaas, Liv

2007 Brev til Signesyster 1945 Tveitaraas, John

2007 Tvildemoen før og etter "Fritz-ane" - 2 Tveitarås, Knut

2007 Lokal krisepolitikk under første verdskrigen Ulvund, Frode

2007 Hendingar og minner frp 90 år attende Ullestad, Einar

2007 Um målreisingi på Voss - andre deildi Hovdan, Per

2007 Hesten var hans liv Ullestad, Einar

2007 Ole Bull Akademiet Meland,Jostein og Kyte,Arnfinn

2007 Karbid - Trekol - "Knott" Borge, Alfred

2007 Jarnvegstreiken i 1920 Ullestad, Einar

2007 Smedar nedan Sundet Rekve, Einar

2007 Vangen og bygda - saman eller kvar for seg ? Helleve, Aslak T.

2007 Minner om livet på Bøahaugen Refsdal, Olav E.

2007 Årsmelding 2006 Voss Folkemuseum

 

 

 

2006 Sigurd Petersen, 1918-2005 Gjerdåker, Johannes

2006 Um målreisingi på Voss Hovdan, Per

2006 Livet på Fitjo Nes, Agnes Lekve

2006 Olav Torkjelsson, den siste katolske biskopen i Bjørgvin Gjerdåker, Johannes

2006 Eit gamalt loft - eller ? Dugstad, Trygve

2006 Kårordninga på Voss i eldre tid Dugstad, Olav K.

2006 Etterord Sæverud, Dag H.

2006 Mobilseringa i gamle dagar Tveitarås, Knut

2006 Geitle`n - Eit velkjent slaktefirma i bygda  Helleve, Aslak T.

2006 Ole Bull Akademiet Meland & Kyte

2006 Losje Vossingen - Framsteg Kløve, Kristi Marie

2006 Lars Th. Narheim Svensson, Harry Stabbahus

2006 Ola Arnfinsen Kinne, Gunnar

2006 Årsmelding 2005 Voss Folkemuseum

 

 

 

2005 Borghild Dale til minne Gjerdåker, Johannes

2005 Krigsfåren i 1905 Helleve, Aslak T.

2005 Arbeid og næringsvegar i Raundalen ca. 1660 - 1910 Grove, Knut

2005 Mellombedehus og ungdomshus. Lekmannsrørsla og ungdomslagsrørsla på Voss Grove, Knut

2005 Skred-ulukker i vossebygdene Furseth, Astor

2005 Om "Forsøget" på Vossevangen g.nr.48 - b.nr.22 Ringdal, Peder

2005 Knute Iverson Finney (1880-1972) Ringdal, Peder

2005 Ein lmilitærleir blir til Ystaas, Liv

2005 Kong Oscar II og hendingar i mi slekt Johnsson, Ragnhild

2005 Bulken samlingshus 1905-2005 Rekve, Einar

2005 Diktet "mitt" Juve, Ingjerd Berge

2005 Leiken i Voss Ungdomslag Lie, Nils I.

2005 David Hustvedt og boksamlinga hans Gjerdåker, Johannes og Sæverud, Dag H.

2005 Bakkatun og Kalvetun på Voss Espeland, Anton

2005 Årsmelding og rekneskap 2004 Voss Folkemuseum

 

 

 

2004 Kross og knute - om symbolske teikn i tekstilar og om  Juuhl, Marta Kløve, Malmanger, 

  symbolsk bruk og av tekstilar Bjørg og Nilsson, Henriette

2004 Svola Sivle, Per

2004 To ordbøker frå Voss med 60 års mellomrom Almenningen, Ole

2004 "Ein bondegut skyt fram" Gjerdåker, Brynjulv

2004 Tragedien på Furteset Ystaas, Liv

2004 Ferdamann Sivle, Per

2004 Samtale med Magne Tvilde Refsdal, Ivar

2004 Paa Solsida Sivle, Per

2004 Byvegen for driftefe til Bergen Rekve, Einar

2004 Minne frå gamle Volahytta Svensson, Harry

2004 Tankar ved ein nedlagd støl Dugstad, Olav  

2004 Eventyret um Sivlesteinen på Stalheim Ullestad, Einar

2004 Embrek Herbrandson Bera. Ein rosemålar frå Hallingdal Lydvo, Ivar K.

2004 Advent og joletradisjonar Dale, Borghild

2004 Årsmelding og rekneskap 2003 Voss Folkemuseum

 

 

 

2003 Rettingar til Gamalt frå Voss 2002  

2003 Frå "Raaddt og Udyrket" til majestetisk og vakkert. Stalheimslandskapet i tidleg norsk landskapsmålarkunst Dugstad, Trygve

2003 Ingeborg Norheim med song og dikt Gjerdåker, Johannes

2003 Ein fargerik vossing, Velom Jensen Ystaas, Liv

2003 Den ugifte mor Dale, Borghild

2003 Odd Oddson Hæve. Bonde Dyrlækjar Handverkar Tillitsmann Rekve, Einar

2003 Livet på garden Horvei Helland, Ingebjørg

2003 Korndyrking på Voss i eldre tid Dugstad, Olav K.

2003 Til Vangskyrkja Tyssen, Lars L.

2003 "Vær kjærlig hilset fra din fader N.P. Kvarme". Skisser til historia om ein orgelbyggar Kolnes, Stein Johannes

2003 Om eit ukjendt foto av Orkesteret Fossegrimen og om musikarar på Voss i mellomkrigstida Ringdal, Peder

2003 Helsing frå Amerika. To amerikabrev 1840 og 1842 Veka, Rolf Erik

2003 Simon Litlevik (1855-1933) Finnøy, Nils K.

2003 Gjertrud Restorff, f.Mathiasdotter og den norske ætta hennar Gjerdåker, Johannes

2003 Gjotlandsbrué Ringheim, Reidar

2003 Rognshagen Hageby Helleve, Aslak T.

2003 Årsmelding og rekneskap 2002 Voss Folkemuseum

 

 

 

2002 Skilbragdveving på Voss Opheim, Synneva

2002 Knut Kjelsen Takla 1886-1983 Dale, Borghild

2002 Litt om Heradsgarden frå 1948-1955 Vevatne, Leif

2002 Heradsgarden Ringheim, Gunnar Hemre

2002 Heradsgarden som institusjon Sæverud, Dag H.

2002 Diktarar frå Voss Folkehøgskule Helleve, Aslak T.

2002 Dyrlækjaren på Øvsthus Dugstad, Olav K.

2002 Morgon (dikt) Rogdo, Vilhelm

2002 Aldrig du ætten vil glemme - Knut A. Rene og tidsskriftet Vossingen Helleve, Eirik

2002 Sildrebekken i Vosselia (dikt) Rytter, Ragna

2002 Borstrondi treskjelag Ringheim, Kåre

2002 Avspegling (dikt) Arnetveit, Sjur

2002 Kjéringahua, tidleg-viktoriansk kysehatt Viken, Ingeborg Viste

2002 Spreidde glimt frå skuletida ved Palmafossen skule Tøn, Nils

2002 I ljoset (dikt) Langjord, Astrid

2002 Vossingar som dro frå bygda Ystaas, Liv

2002 Bjørnesogor Haug, Knut Steffensen

2002 Voss steininnskrift Aartun, Kjell

2002 14 år med mor som vaktmeister i Voss småfengsel Horvei, Arvid Jakob

2002 Årsmelding 2001 Voss Folkemuseum

 

 

 

2001 "Som et Ildblus over Bygden -" Helleve, Eirik

2001 Buføring og reiding til Raudberget Rekve, Einar

2001 Ei gamal rettssak om stølane Kviting og Heggjavad Finne, Eirik K.

2001 På reinsjakt i Strandafjella Husdal, Johan

2001 Dei bytte gardar Lunde, Albert

2001 Bonde, diktar og ungdomsven - Sjur L. Arnetveit (1883-1976) Fjellby, Johan

2001 Ymse hendingarog skikkar i vossabygda i 1870-1880 åra Dale, Borghild

2001 Sumarsarbeidet på ein gard Dugstad, Olav K.

2001 Minne frå krigstida Lid, Olav P.

2001 Minner fra barneår på Seim Danielsen, Carl Lund

2001 Løkjavegen Pedersen, Bjarne

2001 Dei gamle arrestane og fengselet på Voss fram til 1954 Horvei, Arvid Jakob

2001 Orgelbyggjartradisjonen på Voss Kolnes, Stein Johannes

2001 Ein lærar og tømmerhandlar or Vassvøri Larsen, Målfrid Tyssen

2001 Zarathustra i Skjedikane Vadla, Inge

2001 Gjenteverda 1905 - glimt frå kjøkenbenken Berge, Ingjerd

2001 Glup, og nokre andre stadnamn ved Kviting Finne, Eirik K.

2001 Korleis ein soldat hadde det på Tvildemoen i 1886 Ystaas, Liv

2001 Ei rettsak frå 1715 Lunde, Albert

2001 Årsmelding 2000 Voss Folkemuseum

 

 

 

2000 Det ror %85 yve endelause himels-lonar Bolstad, Ingjald

2000 Livet på ein liten vestlandsgard kring hundreårsskiftet Leiro, Johannes

2000 Ågot Dagestad fortel Gjerdåker, Johannes

2000 Oddmund Olavsson Giljarhus Lunde, Albert

2000 Vetraarbeid Spilde, Arne

2000 Aprilsdagane, i 1940 sett frå Dyrvedalen Rekve, Einar

2000 Busetnad og folketal på Finnekring 1890-1900 Finne, Eirik

2000 Landet rundt på anleggsarbeid Helleve, Aslak T.

2000 "Englandsfarere" Saue, Ivar

2000 Bjørgum Ungdomslag 90 år Dale, Borghild

2000 Barne- og ungdomsminne Liland, Ingjerd

2000 Eit diplom frå Voss dagsett 18. August 1447 Akselberg, Gunnstein

2000 Hending på Takla 26. april 1940 Kinne, Gunnar

2000 "Tykkebygda automatiske landstelefoncentral" Runde, Harald

2000 Postgangen i Myrkdalen 1904-1972 Jordalen, Kari Mørkve

2000 Minne frå skuletid og arbeidsliv Rogde, Marta

2000 Operasjon Volahytta Pedersen, Bjarne

2000 Tre Vossa-organisasjonar i Amerika Helleve, Eirik

2000 Knut Halvorsen Hovde Lydvo, Ivar K.

2000 Bulken mot eit bygdesentrum Berge, Magne

2000 Årsmelding 1999 Voss Folkemuseum

 

 

 

1999 Om losting Mæland, Johannes og Jostein

1999 Vossabolkar og Vossastein i Sunnholdaland Gjerdåker,Johannes

1999 Voss Avhaldskafé Helleve, Aslak T.

1999 Skiftet etter Eirik Bukk på Finne Finne, Eirik K.

1999 Ordtak og fyndord Rekve, Einar

1999 Eit frimerkemotiv frå 1955 Runde, Harald Jarl

1999 Mønsgrenda - barndomsgrenda mi Dale, Borghild

1999 Anders Torsteinsson Mo Fjellby, Johan

1999 Minneblad frå oppveksttida på Voss Ringdal, Nils R.

1999 Soga om "Fanta-Nils" Lunde, Albert

1999 Ein kvinnelagnad - Helena Olsdatter Brekke Ystaas, Liv

1999 Samkomene i Helgelandstunet Gjerdåker, Johannes

1999 Bombesplinten Pedersen, Bjarne

1999 Å setja bu i krigsåra Himle, Anna

1999 Småkårsfolk på Hjellane Ringheim, Johs. K.

1999 Nokre minne frå ei Austlandsferd Brekke, Olav

1999 Voss Skoglag 1898-1998 Helleve, Aslak T.

1999 Eit ferdaminne Seim, Arnfinn

1999 "Strilegjenta" Jenny Arnesen Ullestad, Einar

1999 Fonnali-folke Bygd, Sjur

1999 Reglar for hesteutstilling i 1887 Ystaas, Liv

1999 Årsmelding 1998 Voss Folkemuseum

 

 

 

1998 Kor gamalt er tårnet på Vangskyrkja ? Berg, Arne

1998 Voss Mållag 100 år Helleve, Aslak T.

1998 Tiendepengeskatten 1521 Gjerdåker, Johannes

1998 Sjukdomen lepra eller spillsykje Dale, Borghild og Ystaas, Liv

1998 Eit blad tiggarsoga Kvalem, Henrik

1998 Odd Johannesson Himle - ein utvandrar frå Voss Himle, Kjell J.

1998 Samarbeid og sameiga millom grannar og grendalag Finne, Eirik K.

1998 Sekkjataus`na Kløve, Anna og Kløve, David P.

1998 Rosemålaren som vart drapsmann Liv og Johannes Ystaas

1998 Lokomotivførar i solskin og snøfôk over høgfjellet Helleve, Aslak T.

1998 Litt om lærarane mine i folkeskulen, skulestova og nokre av dei fyrste lærarane i Hauge krins Lunde, Albert

1998 Halldor Graudo - ein føregangsmann Helleve, Aslak T.

1998 Flaum Ullestad, Einar

1998 Bjørne Ellingsen Kvitne Gjelland, Nils K.

1998 Spreidde minne frå skuletida mi på Palmafossen Lid, Sjur P.

1998 I manns minne for 80 år sidan Ullestad, Einar

1998 Minne frå Voss Landsgymnas Petersen, Sigurd

1998 Voss Sogelag 90 år Helleve, Aslak T.

1998 Han Holgjer som kjøpte vaat vara  

1998 Ein stubbe etter Arnfinn Finne  

1998 Årsmelding 1997 Voss Folkemuseum

 

 

 

1997 Skemma og Skemmeluten Gjerdåker, Johannes

1997 Postordninga før 1758 Rongen, Inger

1997 Postføringa i Vossebygdene Helleve, Aslak T.

1997 Posten skal fram Ullestad, Einar

1997 Voss Ungdomshall 1897-1997 Finne, Eirik K.

1997 Minne frå barndom og oppvekst på Vangen i 1920- og 1930-åra Kjos, Arne

1997 Eit gamalt gardsarkiv Kløve, Anna

1997 Lars Halsteinson Istad Dale, Borghild

1997 Soga om Odd Brekke og Guri Torkelsdotter Lunde, Albert

1997 Korleis folk i Vossebygdene levde kring år 1800 Bjørgum, Brita

1997 Flaggstrid på Voss i 1895 Helleve, Torstein

1997 Var det lagnad eller råm ? Bygd, Sjur

1997 Joans Leiddal Gjerdåker, Johannes

1997 Nels Nelson Wangen og Eli Romsaas Erickson, Emma Wangen

1997 Kjempehaugen Dyrdal, Kristian

1997 Eit årsrekneskap frå 1885 Helleve, Aslak T.

1997 Strengjarhaugen Kielland, Arvid

1997 Landskapsmåleri på dørspeglar Helleve, Aslak T.

1997 Undersøkjingar i Vossevassdraget og Bolstadstraumen Gjerdåker, Johannes

1997 Årsmelding 1996 Voss Folkemuseum

 

 

 

1996 Hans Skjervheim 70 år Gjerdåker, Johannes

1996 Gravskikkar i Vossebygdene i eldre og nyare tid Helleve, Aslak T.

1996 "Sotta" stogga meieridrifta i Myrkdalen Tveite, Brita

1996 Erik Eggen Bleie, Jon

1996 Minne frå stølsliv Tesdal, Margit

1996 Jon Lunde Lunde, Albert

1996 Lauseld på Fenne Dale, Borghild

1996 Svartor Nedkvitne, Knut

1996 Gammalt frå Voss på utstilling i Vilnius, Litauen Nybø, Olaug

1996 Den fargelagde dekoren i Lydvaloftet Finne, Eirik

1996 Raud brudedoss, halsklut av silke og brudehatt Nybø, Olaug

1996 Søraust i bygda Petersen, Sigurd

1996 Ein husmannsgut   Ullestad, Einar

1996 Reinsdrifti på Fyrdesist i 1890-åri Fyrde, Olav

1996 Litt om Per Sivle Lunde, Albert

1996 Lars Davidson Rekve Bøe, Sophie A.

1996 Forsvaret sine leirar og skytefelt på Voss Pedersen, Bjørn og Ystaas, Johannes

1996 Då krigen kom Løkkebø, Marta

1996 Vårarbeid og sumarsarbeid på Bordalen Tesdal, Olav

1996 Kadlahaugen og Kjeringahaugen Finne, Eirik

1996 Notater om Eli Smith Heiberg, Inger

1996 Årsmelding 1995 Voss Folkemuseum

 

 

 

1995 Helgaset - eit stølsnamn på Voss Gjerdåker, Johannes

1995 Kvann    Nedkvitne, Knut

1995 Massing-gyting - eit gamalt bygdehandverk Skre, Ivar

1995 Anna Davidshaug - ein diktarlagnad frå Raundalen Myhra, Magne

1995 Gravhaugar og fornfunn i Gullfjordungen Finne, Eirik K.

1995 Bestefar fortel - Skulestil av Jørgen Brekke Petersen, Sigurd

1995 Mat og klede i okkupasjonsåra Dale, Borghild

1995 Folketeljinga 1801 Kløve, Anna

1995 Handverk i Vossabygda Dagestad, Magnus

1995 Jennie Birkeland - eller Gunnbjørg Ørrevik Rongen, Inger

1995 Den usløkkjelege elden Bygd, Sjur

1995 Pilgrimsmerka i Vangskyrkja Tvilde, Liv

1995 Hesten var hans liv Ullestad, Einar

1995 "Foss ved Kløve i Raundalen" Kløve, Anna

1995 Minne frå det militære og krigen 1940 Kolle, Harald

1995 "Gjermoe-harene" Fasting, O.W.

1995 Johannes K. Glimme. Skulelæraren som vart ein føregangsmann i teknisk arbeid Rong, Leif

1995 Båten i Evangervatnet Fadnes, Johannes B.

1995 Flaumane i 1938 og 1921 Lunde, Albert

1995 Småstubbar etter Brita Finnesteig  

1995 Årsmelding 1994 Voss Folkemuseum

 

 

 

1994 Skogsdrift og sagbruk på Voss på 1600-talet Helleve, Aslak T.

1994 Møk-ræsing. Ein gamal gjødslingsmåte Skre, Ivar

1994 Krigsminne Nedkvitne, Knut

1994 Knut Hernes - mannen og livet Kløve, David P.

1994 Voss komm. Husmorskule gjennom 50 år Gjerdåker, Sigfrid

1994 "Forhandlingsbog for De unges Forbund" Finne, Eirik K.

1994 Parkar i Prestegarden på Voss i krigsåra 1940-45 Skeie, Borgny

1994 Hamlagrø bedehus 100 år Rekve, Einar

1994 Gardsnamnet Lydvo Dyrdal, Kristian

1994 Huldresølja hans Lisbet-Per Sivle, Sussi Collett

1994 Husmannsplassar på Voss Kløve, Anna P.

1994 Gamal ferdsla millom Øvre Raundalen, Ulvik og Granvin Kvalem, Henrik

1994 Barndomsminne om jol Kolle, Harald

1994 Granskogen på Voss Nedkvitne, Knut

1994 Ein av krossane på gravbakken ved kyrkja Gjersvik, Bjørg

1994 "Valdreso" - ein kvinnelagnad  Ullestad, Einar

1994 Vossabrev Barstad, Johs. A.

1994 Gamle bordplater Helleve, Aslak T.

1994 Olav Nygard og folketonane Eggen, Erik

1994 Nils Bergslien og sommaren 1878 Gjersvik, Bjørg

1994 Or lagsbladet "Urædd" Finne, Eirik K.

1994 Folkeminne frå Eksingedalen Leiro, Andreas

1994 Småstubbar om bjørn Dyrdal, Kristian

1994 Kvareklals Mandsforening Helleve, Aslak T.

1994 Årsmelding 1993 Voss Folkemuseum

 

 

 

1993 Noko om krossmerke og steinkrossar Bøyum, Sjur H.

1993 Kjellarhol, kapell eller ? Berg, Arne

1993 Anna Rokne fortel om Rong Gjerdåker, Johannes

1993 Folkeminne frå Eksingedalen Leiro, Andreas

1993 Kunstnaren Lars Fletre Helleve, Aslak T.

1993 Om båtferdsla gjennom Bolstadstraumen Kløve, Anna P.

1993 Lars Hæve, Treskjærar og spelemann Røthe, Eirik

1993 Ei åbotsak Finne, Eirik

1993 Ho Vetl-Anna Hustveit Valevatn, Kirsten

1993 Voss og vesser i norrøn litteratur Gjukastein, Gunvor

1993 Kristenliv på Voss i eldre tid II Kløve, David P.

1993 Krigsfangar som rømde Nedkvitne, Knut

1993 "Når ein skal vera heime her oppe - " Nybø, Olaug

1993 Hundre år attende i tida Dale, Borghild

1993 Skyssen mellom Gudvangen og Stalheim Lunde, Albert

1993 To samansette stadnamn frå Voss Lid, Nils

1993 Karl Oscar Eliassen Gjerdåker, Johannes

1993 Ferdsla gjennom Skjervet Kvalem, Henrik

1993 Birøkt på Voss Ullestad, Einar

1993 Fyrste skitrekket i Bavallen Ringheim, Kåre

1993 Minne Edal, Dortea

1993 Meir om Thrane-rørsla på Voss Kløve, Anna P.

1993 Minne frå Vossa-tida mi Høydal, Olaug

1993 Melding til Amtet for tida 1856-1860 Smitt, A.E.

1993 Til Hr. Fogden i Hardanger og Voss Irgens

1993 Noko om fehandel og anna handel Helleve, Aslak T.

1993 Årsmelding 1992 Voss Folkemuseum

 

 

 

1992 Voss Folkemuseum 75 år Helleve, Aslak T.

1992 Lars Kindem og hans tid Gjerdåker, Johannes

1992 Det utoverretta museumsarbeidet Nybø, Olaug

1992 Kaare Tønnebergs Samlinger - Museet på Stalheim Ebbing, Nanna

1992 Ein dag i gamal gate Petersen, Sigurd

1992 Kristenliv på Voss i eldre tid Kløve, David P.

1992 Ei merkegangssak frå 1663 Finne, Eirik K.

1992 Slik opplevde eg april-dagane i 1940 Nedkvitne, Knut

1992 Soga om landhandelen i Mønshaugen Dale, Borghild

1992 Maria Alvestad-Haakonsen Ullestad, Einar

1992 Samtale med Brynjulv Kvåle, bygningsmann og bonde i Raundalen og i Canada Gjerdåker, Johannes

1992 Øyjordsfolk Tverberg, Eirik

1992 Nokre ætteopplysningar Kløve, Anna P.

1992 Voss Mylna Ringheim, Gunnar Hemre

1992 Vossingar flytte til Nordhordaland Morken, Bjørn

1992 Prestegardsfurua - "Holbergsfura" Helleve, Aslak T.

1992 Årsmelding 1991 Voss Folkemuseum

 

 

 

1991 Jenny Arnesen Helleve, Aslak T.

1991 Noko om liv og arbeid på Palmafossen i tida 1880-1950-åra Gjerdåker, Johannes

1991 Ferdslevegar og utbygging i Gullfjordungen Finne, Eirik K.

1991 Dei gamle minne Brækhus, Gulleik S.

1991 Minne frå Kolle  Kolle, Harald

1991 I Myrkdalen Nedkvitne, Knut

1991 Fjoellbonden og kløvhesten Ebbing, Nanna

1991 Kvann, ein gamal kulturplante Dale, Borghild

1991 Brynjulv Hovda og Bryn J. Hovde Gjerdåker, Johannes

1991 Litt om motorbåtrutene på Hamlagrøvatnet Rokne, Knut J.

1991 Ein fransk sosiolog i Gullfjordungen på Voss i 1904 Bureau, Paul og Gjerdåker, Johs.

1991 Jarnvegstreiken for 71 år sidan Ullestad, Einar

1991 Minnelege år med omsyn til veret Lunde, Albert

1991 Om kinodrifta på Voss Eskeland, Sigurd

1991 Kvekarflokken i Tjukkebygda Helleve, Aslak T.

1991 Heimbygda mi Seim, Borghild A.

1991 Olav Botolvsen Sundve og Myrmalmsmeltingen paa Voss Olafsen, O.

1991 Fjellbonden, jegeren, skilauparen og postmannen Gjert Kårdal Johnsen, Einar

1991 Årsmelding 1990 Voss Folkemuseum

 

 

 

1990 Stølsvegbygging i Vossebygdene 1880-1940 Gjerdåker, Johannes

1990 Minne frå livsferdi Seim, Ragnhild

1990 Attersyn Bø, Ola O.

1990 Barndomsminne frå Fjelastølen Tverberg, Marta

1990 Barndomsminne   Thomassen, Lila

1990 Lauving Finne, Eirik K.

1990 Det var ein gong Dale, Borghild

1990 Tidlegare heilagstader på Voss Helleve, Aslak T.

1990 Giftarmål mellom slektningar Kløve, Anna  

1990 Tre stolar Nybø, Olaug

1990 Henrik Ellingsen Skutle Løndal Folkestad, Ola

1990 Gardsnamnet Finne i Gullfjordungens åttung på Voss Gjukastein, Lars

1990 Skulemannen og kunsthandverkaren Jørgen Kildahl Lerum, Ole Didrik

1990 En beretning om husdyr- og hesteutstilling på Voss i 1893 Stenersen, St.

1990 Årsmelding 1989 Voss Folkemuseum

 

 

 

1989 Nils Bjørgum (1864-1949) Bakka, Dag

1989 Ursula Frost (1864-1952) Gjerdåker, Johannes

1989 Ei ferd frå Noreg til Amerika i 1886 Stalheim, Eirik

1989 Sakrishaugen Finne, Eirik K.

1989 Steinkrossen på Olavsplassen Ullestad, Einar

1989 Lucie Wolf Røynstrand, Åse

1989 Turistferdsla gav attåtnæring Dale, Borghild

1989 Hauge Ungdomslag Lunde, Albert

1989 Frå krigen - 1940 Seim, Herborg

1989 Krigsdagane i april 1940 Petersen, Sigurd

1989 Samtale med Gudrun Gjøstein Gjerdåker, Johannes

1989 Endringar i folkemengda på Voss Ohnstad, Åsmund

1989 Lars Styrkårson Giljarhus Lunde, Albert

1989 Utspørjing om barneleikar Brekke, Ella Marie

1989 Mellomalderbrev Dyrdal, Kristian

1989 Torvdrift Helleve, Aslak T.

1989 To gamle rudlestev Helleve, Aslak T.

1989 Årsmelding 1988 Voss Folkemuseum

 

 

 

1988 Snøskred og ulukker 9. Februar 1928 Gjerdåker, Johannes

1988 Stev frå Voss Juve, Ingjerd Berge

1988 Klipp or ei gamal møtebok Finne, Eirik K.

1988 Elektrisk kraft og ljos kjem til Voss Lid, Anders

1988 Sengjakoner og sengjakonemat. Kyrkjegangskoner og skirslaborn Dale, Borghild

1988 Litt skulesoge frå Raundalen Kløve, Odd L.

1988 Soger om møte med bjørn og ulv Lunde, Albert

1988 Olav Knutsen Ringheim Kløve, Anna P.

1988 Kyrkja og misjonen i Evangerbygdi 1905-1912 Fadnes, Johannes B.

1988 Dei russiske fangane på Voss i 2. Verdenskrig Gjerdåker, Johannes

1988 Minne frå eit plantefargekurs i 1936 Juuhl, Marta Kløve

1988 Nye mellomalderbrev frå Vossebygdene Dyrdal, Kristian

1988 Flathaug Solstad, Styrk

1988 Glimt frå krig og okkupasjon Ohnstad, Anders

1988 Då Evangerbygdi fekk telefonsamband Fadnes, Johannes B.

1988 Paul Bergh og Studentfabrikken på Voss Arnesen, Jenny

1988 Minneord om Johannes Kvestad Helleve, Aslak T.

1988 Årsmelding 1987 Voss Folkemuseum

 

 

 

1987 Spelemannen Per Berge Mæland, Jostein

1987 Han Per(Berge) i grannalag og anna lag Finne, Eirik K.

1987 Grovendal - Noko om dei som har butt der Gjerdåker, Johannes

1987 Sorenskrivar Johan Sechman Fleischer Ebbing, Nanna

1987 Biletskjeraren Styrk Fjose Helleve, Aslak T.

1987 Takladokken Dale, Borghild

1987 "Dan gamla og so dan nye tid." Bjørgo, Arnfinn

1987 Noko om tømmerdrift og sagbruk i Vossabygdene Finne, Eirik K.

1987 Voss Uldvarefabrik og Voss Tekstilarbeidarforening Gjerdåker, Johannes

1987 Ullkarder og kardelaging Helleve, Aslak T.

1987 Dei gamle vermerka skal me ikkje vanda Dale, Borghild

1987 Koshkonong, Dane County, Wisconsin Ohnstad, Åsmund

1987 Båt og båtbrukEvangervatnet Fadnes, Johannes B.

1987 Ein sundagstur til Jakobskyrkja Vinje, Olav L.

1987 Garden Gjernes på Voss før utskiftinga Solstad, Styrk

1987 Då Bjørnson vitja Voss 16. Januar 1888 Ullestad, Einar

1987 Glimt frå næringsliv, handel og handelsmenn i gamle dagar Røthe, Eirik

1987 Flaumregulering i Vangsvatnet i 1860-åra Røthe, Eirik

1987 Årsmelding 1986 Voss Folkemuseum

 

 

 

1986 Brukskunstnaren Helena Dagestad Lerum, Ole Didrik og Hirth, Styrkår

1986 Emigrantane frå Voss 1847-1849 Ohnstad, Åsmund

1986 Amatørteater i Bjørgum Ungdomslag i mellomkrigstida Solstad, Styrk

1986 Minne frå siste krigen i Noreg 1940-45 Rødland, Knut

1986 Synneva Glimme Gjerdåker, Sigfrid

1986 Produksjon og handel med kjøtvarer i Teigdalen i eldre tid Brækhus, Gulleik

1986 Aasta Hansteen og portrettet hennar av Torkjel Skjerve Gjerdåker, Johannes

1986 Meisterspelemennene på Rekve Mæland, Jostein

1986 Tankar kring ein gamal støl Vinje, Olav L.

1986 Kart over allmenningane på Evanger og Bolstad Ringheim, Gunnar Hemre

1986 Vern mot huldrefolket Solstad, Styrk

1986 Viser og visediktarar på Voss i eldre tid Helleve, Aslak T.

1986 Embetsmannsmiljøet på Vangen ved år 1890 Gjerdåker, Johannes

1986 Stølen Kviting og Kvitings-hovden Finne, Eirik K.

1986 Knut Knutson Takla Dale, Borghild

1986 Knut Knutsen Mestad og Jørgen Bergesen Brunborg Søvik, Edmund

1986 Torvgarden i Vestbygdi Røthe, Eirik

1986 Årsmelding 1985 Voss Folkemuseum

 

 

 

1985 Tale holdt ved Vosselaget juni 20, 1936 Haugen, Einar

1985 Voss 1836 - 1986. Eit oversyn Gjerdåker, Johannes

1985 Emigrasjonen frå Voss til Amerika i eit nateskal Røthe, Eirik

1985 Eit Voss bakom havet Dagestad, Gunnar

1985 Nybyggjarar Bye, Kari

1985 Knute Nelson Røthe, Eirik

1985 Knute Rockne Ringheim, Gunnar

1985 Elling Eielsen Sundve 1804 - 1883 Røthe, Eirik

1985 Nils Bakketun Gjerdåker, Johannes

1985 Knut Henderson Løne Finne, Eirik K.

1985 Mons Bakketun Hustvedt, Lloyd

1985 John Anderson Gjerdåker, Johannes

1985 Knut A. Rene Gjerdåker, Johannes

1985 Rognald Nestos Pedersen, Olav

1985 Tale i Pionerforeningen Hæve, Berge

1985 Småsoger om vossingar i Amerika  

1985 Ei solskinssoge Røthe, Eirik

 

 

 

1984 Evangerbygdi i krigsåri 9. April 1940-8.mai 1945 Fadnes, Johannes B.

1984 Kor gamle er vin-namna ? Dyrdal, Kristian

1984 Eit gamalt tun og ein gamal kyrkjestad Vinje, Olav L.

1984 Ullestad - Kamelstad ? Akselberg, Gunnstein

1984 Samlingane i Finnesloftet Finne, Eirik K.

1984 Bureising og hellebergsarbeid på Istadmyrane Eikefjord, Olav

1984 Vossevangen 1859 Ringheim, Gunnar Hemre

1984 Herbrand Bakketun Ebbing, Nanna

1984 Litt om mål, vekt og pengeverd før 1875 Røthe, Eirik

1984 Bjølleleik. Litt om når og kvifor skikken kom til Gjerdåker, Johannes

1984 Haldor Bidningsbø og bjørnen Bidningsbø, Nils

1984 Garnfiske etter laks og sjøaure i Evangervatnet Fadnes, Johannes B.

1984 Fiske Grønlien, Nils

1984 Jaktsoger frå gamle dagar Grønlien, Nils

1984 Aobårahorgje Ohnstad, Anders

1984 Holbergsplassen Gjelland, Nils

1984 Plass og plassfolk på Lunde, Vossestrand Lunde, Albert

1984 Ragnvald Torbjørnson Sæve Ullestad, Einar

1984 Spelemannen Nils Olavson Mørkve 1781-1857 "Bygdatråen" Mæland, Jostein

 

 

 

1983 Ein stillfaren kunstnar - Treskjeraren Styrk Hirth 1866-1953 Lerum, Ole Didrik

1983 Helleristningar på Voss Sør-Reime, Geir

1983 I grenselandet mellom fire bygder Ohnstad, Anders

1983 Stolskipnaden i Evangerkyrkja Gjerdåker, Johannes

1983 Hallingdals og Telemarksmålarar på målarferd til Voss på 1800-talet Lydvo, Ivar K.

1983 Tykkebygdens kveldforening Helleve, Aslak T.

1983 Då fyrste bilen kom til Voss Ringheim, Gunnar

1983 Spelemannen Brynjulv Monsson Hefte 1833-1927 Mæland, Jostein

1983 Om fredslysing og "uhegnelige Creaturer" Finne, Eirik K.

1983 Om skysstrafikken i gamal tid Dagestad, Gunnar

1983 Skyttarlag Evanger (Bolstadøyri) Fadnes, Johannes

1983 To gardsnamn Dyrdal, Kristian

 

 

 

1982 Vossevangen - eit gamalt kultursentrum Ohnstad, Anders

1982 Lydvaloftet Berg, Arne

1982 Finnesdemmo og "Mølsters Qværnevei" Finne, Eirik K.

1982 Brannen på Evanger 10. April 1923 Fadnes, Johannes

1982 "Gulatingsvetane" Bjørklund, Benjamin

1982 Nils Voss olympisk meister i turn Hetle, Bjarne

1982 Ung vossing møter kunsten Berg, Arne

1982 Spelemannen Nils Anderson Gjerde Mæland, Jostein

1982 Med amerikanaren Brace på Vossetur 1856 Helleve, Lars

1982 Ein høgtidsskikk, å nøra på joledagsmorgon Gjerdåker, Johannes

1982 Nils O. Kvitno Rong, Leif

1982 Eg held for øyra Ullestad, Einar

1982 Ein rundtur i Lekvemoen Ohnstad, Anders

1982 Jakt  Grønlien, Nils

1982 Skulestilar frå kring 1920 Røthe, Eirik

1982 Ein glytt av folkelivet på Voss for 100 år sidan gjennom eit brev Skriftnemnda

1982 Dette har stått i "Gamalt frå Voss"  

 

 

 

1981 Minne frå lækjarpraksis og helsestell Birger Lærum  

1981 Olav Nygard på Horvei Johannes Gjerdåker

1981 Spelemannen Hans Jakobson Selland Skutle Jostein Mæland

1981 Frå kløvsti til europaveg Nanna Ebbing

1981 Hærmakt og heimefront Leif Rong

1981 Litt om skikkar og fordomar ved slakting av hest, hund og  Eirik Røthe

  katt i eldre tider  

1981 Småplukk or gard og grend Anders Ohnstad

1981 Frå arkivet  

 

 

 

1980 Lækjarane på Voss i eldre tid Birger Lærum og Ole Didrik Lærum

1980 Kultus og Kultur Anders Ohnstad

1980 Brurekrunene på Voss Eirik Røthe

1980 Seperatorvisa Anders Langeland

1980 Spelemannen AndersØyelson Vetle-Hyrt Jostein Mæland

1980 Nils Bjørgum 1864-1948 Arnfinn Gjerdåker

1980 Helgaseto Styrk Solstad

1980 Då Bjønndalsgarden stokk ut Sigurd Århus

1980 Litt om slekte mi og om garden min Sigurd Århus

1980 Eit kjærleiksbrev kring 1750  

1980 Eirik Oddson Hjelle 1807-1886 Klaus Væhle

1980 Innom hjå ein gamal Lars O. Lid

 

 

 

1979 Vilkår og vokster i den gamle Vossebygda Hellesnes, Nils

1979 To Vossahus på Folkemuséet, Bygdøy Kløve, Odd

1979 Grannar og grendekrinsar Gjerdåker, Arnfinn

1979 Grindagut Berg, Arne

1979 Den fødde kunstnaren Brækhus, Gulleik

1979 Spelemannen Lars Torsteinson Lofthus 1798-1892 Mæland, Jostein

1979 Om hornarbeider på Vestlandet Ebbing, Nanna

1979 Litt om ungdomssamskipnader i slutten av førre hundreåret Gjerdåker, Sigfrid

1979 Husmannsplassar Fyrde, Martin Rygg

1979 "En sørgelig bryllupsreise" Ohnstad, Anders

1979 Fotabunad til vetrabruk i Vossebygdene og der ikring Refsdal, Ivar

 

 

 

1978 Årestover på Voss : Ein tradisjon frå oldtida til i dag Lerum, Ole Didrik

1978 Timberdrift i eldre tid Helleve, Lars

1978 Um handsag og handsagskjering Lid, Johannes

1978 Om Landsmålet sin framgang i vossebygdene Gjerdåker, Arnfinn

1978 Steinringar i fjellet Ohnstad, Anders

1978 Å støyta ljos Helleve, Lars

1978 Litt om stølsbruket frå gamalt av Gjerdåker, Arnfinn

1978 Hårsprangarar Helleve, Lars

1978 Om skinnreiding, skoarbeid og ordet "bjéksa" Rygg, Lars S.

1978 På Solen jeg ser - Seterjentens Søndag Kolderup, Carl Fr.

1978 Ord og vendingar frå Vossamålet Røthe, Eirik

 

 

 

1977 Voss bygdeboknemnd 60 år Røthe, Eirik

1977 Glytt frå song- og musikklivet i Vossebygdene Meringen, Per

1977 Ski og skibruk i Vossebygdene i eldre tid Helleve, Lars

1977 Christian Vidsteen og vossamålet Lerum, Ole Didrik

1977 Den gamle ferdslevegen millom Eksingedalen og Teigdalen Brækhus, Gulleik

1977 Eirik Fagnastøl, ein gåverik bygdehandverkar Gjerdåker, Arnfinn

1977 Påemna jarnbane Vossevangen-Stalheim i 1896 Helleve, Lars

1977 Ei synfaring i Røyrlidi og eit skiftebrev på Brattåker Ohnstad, Anders

1977 Ein husmannsgut fortel Fjose, Eirik L.

1977 Doktaren på Seim Lunde, Brynjulv

1977 Spelemannen Anders Olavson Berge 1805-1881 Mæland, Jostein

1977 Peder Olsen Meringen Gjerdåker, Arnfinn

1977 Steinkrossen på Lirhus Flugheim, Lars

1977 Tale på Pionærforeningens Møde  

1977 Eit ferdaminne Seim, Arnfinn

1977 Ei gamal melding frå "Voss sogneselskap"   

 

 

 

1976 Nesheimstunet på Voss Berg, Arne

1976 Kramkarvisa  

1976 Dai to syst`na  

1976 Kampen mot drykk og ulivnad på 1800 talet Helleve, Lars

1976 Frå primstav til almanakk Meringen, Per

1976 Spinning og veving. Plantefarging Larsen, Kari

1976 Frå hellebroti ved Norheim Fjose, Eirik L.

1976 Kvinnene med i bygdestyringa Ringheim, Kista

1976 Litt om korndyrking på ein fjell- og fjordbygdgard Rygg, Lars  

 

 

 

1975 Frå kronglevegar til fast vegdekke på Bordalen Rognebakke, Olav

1975 Knute Nelson   Ohnstad, Anders

1975 Slaget ved Båbrua Helleve, Lars

1975 Stalheimskleiva Fyrde, Martin Rygg

1975 Futane i Nordhordaland og Voss Meringen, Per

1975 Preposisjonsbruken til gardsnamna Helleve, Lars

1975 Omkring jarnvegsbygginga frå Vossevangen og austetter Gjerdåker, Arnfinn

1975 Bolstadøyri Boilstad, Lars E.

1975 Samferdsla mellom Evanger og Bergen Rødland, Berit-Karin

1975 Or eit gamalt Amerika-brev Skriftnemnda

1975 Eit hardt ryggjatak - fortalt av Knut P. Gjerald Rong, Leif

1975 Husmands Contract Skriftnemnda

1975 Innførsel og utførdsel kring 1880 Skriftnemnda

 

 

 

1974 Kledebunad på Voss Lid, Brita

1974 Bladet Vossingen og Vossebygdi frå 1871 til 1891 Helleve, Lars

1974 Spreidde trekk frå turistliv og hesteskyssing Gjerdåker, Arnfinn

1974 Tjørebrenning Helleve, Lars

1974 Segn eller Soge Helleve, Lars

1974 Utvandringa til Amerika i åra 1840 - 1900 og Per Sivle sitt syn på den Gjerdåker, Arnfinn

1974 Anna Knutsdtr. Væhle Væhle, Klaus

 

 

 

1973 Flatbrødbaking Lid, Johannes

1973 Guri Jonsdotter Lid Væhle, Klaus

1973 Voss Avis Stensæth, Hermann

1973 Haugianarar i Vossebygdene etter Hauge si tid Meringen, Per

1973 Den gamle kyrkjegarden på Skiple i Raundalen Øvsthus, Ivar

1973 Stamping av heimevove ty Hernes, Knut

1973 Vin-namn på Voss Helleve, Lars

1973 Fire bygdelag kring ein fjellmarknad Ohnstad, Anders

1973 Bokreidar Mons Litlere Gjerdåker, Arnfinn

1973 Olaf K. Bjerke - filmpioner frå Voss Ekestadf, Ole Roar

1973 Om Rike-Torstein, namnet hans på Bjørko, og rikdommen hans Steinnes, Asgaut

1973 Tankar og minne kring eit vegskifte Gjerdåker, Arnfinn

1973 Nokre merknader om dei eldste vegane Helleve, Lars

1973 Mogelege gravrøyser langs vegen mellom Svartaberg og Singesetvatnet Fasteland, Arthur

 

 

 

1972 Gamalt bygdemiljø i fokus før det fell Hellesnes, Nils

1972 Matskikkar og matstell i sjølvbergingstida Larsen, Kari

1972 Sverrestigen Helleve, Lars

1972 Av Voss Sokneselskap sitt arbeid første 50-årsbolken Gjerdåker, Arnfinn

1972 Blad or misjonssoga på Voss (framhald frå heftet 1970) Meringen, Per

1972 Med skreppa og kram i 1890 åra - Knut Saue fortel Helleve, Lars

1972 Folkeminne    Lid, Nils

 

 

 

1971 Steinsetnaden i gamle tun i Vossabygdene Refsdal, Ivar

1971 Hans Nielsen Hauge og dei fyrste venene hans på Voss Meringen, Per

1971 Vossaskaut - Nastduk Spilde, Ragnhild og Skeie, Borgny

1971 Arveskifte på Bygd (i 1739, etter Brøteva Larsdatter) Hellesnes, Torstein

1971 Knute Nelson - Et brev til fru Emilie Smith Bakken, Hallvard S. (forord)

1971 Då Vangskyrkja fekk omnar Helleve, Lars

1971 Jordhytta på LångemyræSlen Sleen, Anders

1971 Onning på utslåttene på gardsnr. 5, Hovda i Voss Hovda, Lars Nesheim

1971 Slåttonn i Bråkane på Langedalen Helleve, Lars

1971 HøyføringHamlagrøvatnet - Fottalt av Eirik Knutson Seim Helleve, Lars

1971 Bjørndalsulukka 1868 Brækhus, Gullak Sjursen

1971 Voss Sokneselskap emnar seg til Gjerdåker, Arnfinn

1971 På handelsferd i Nord-Norge - Fortalt av Johan Matland Helleve, Lars

 

 

 

1970 Om hus og husbygging på bondegardane i gamle dagar Finne, Arnfinn

1970 Røykstova på Rong Berg, Arne

1970 Gulatingstaden Bøyum, Sjur  

1970 Lars Eskeland Hellesnes, Nils

1970 Blad or misjonssoga på Voss Meringen, Per

1970 Bondegut byggjer bru over Vosso ved Saghaug 1871 Helleve, Lars

1970 Ymse om vegar og samferdsle fram gjennom tidene Helleve, Lars

1970 Folkeminnegransking og Bygdesoge Ohnstad, Anders

1970 Ødegarden Mula Gjerdåker, Arnfinn

1970 Hus og husbunad på Kløve Kløve, Marta

1970 Stadnamni talar Ohnstad, Anders

1970 Rescript 23 Dec. 1773 Skriftnemnda

 

 

 

 1969 Stølsbruket på Vestlandet (skrive kring 1930) Hjelle, Isak

1969 Bygdenamnet Voss Gjerdåker, Johannes

1969 Stadnamn i Vossabygdene Frøysadal, Øystein

1969 NigardsloftetLydvo Berg, Arne

1969 Mål og meining Skriftnemndi

1969 Melding frå lensmann Berg til futen (1835-1840) Redaksjonen

1969 Samferdsla - Vegar og køyregreidor Kløve, Per

1969 Folkesamlag på Voss i 1870 åra Helleve, Lars

1969 Bjøllesmeden i Vestbygdi Ebbing, Nanna

1969 Gardskvernane ved Tønagrova Gjerdåker, Arnfinn

1969 Gamle husmannsplassar - Grenda rundt  Høgrusti Fyrde, Martin Rygg

1969 Garden Haugo i Voss Hauge, Karna

1969 Særoppgåvene i Soge på gymnaset Ohnstad, Anders

1969 Veret kan vera ymist Gjerdåker, Arnfinn