--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2010

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Konfirmantar 1960

Helge Bergo : Druknings- og andre ulukker på Bergo

Kjell Skjærven : Fisket i Vosso - Vossolaksen

Odd Sørås : Vossegarden på Romsdalskysten

Knut Hjørnevik : Kraftverket på Tyssen - og litt meir

Helge Bergo : Den store snøskredvinteren 1928

Ragnhild Johnsson : Med Evanger sokneråd på tur til Kljaosteinsberget

Valborg Mestad : Lekven Titt eg minnest ein gamal gard

Arne Skjerven : "Ho Lisbet"

Målfrid Tyssen : Larsen Ungdomslaget på Tyssen

Arne Skjerven : Så møttest me i heimtunet "på Skjirvo" att 

Magne Århus : Stadnamnfantasi

Kjellaug Brekkhus Joans Floten - siste brukaren på Bergstadfloten

Årsmelding Vassvøri Sogelag 2009

Frå oldemor si kokebok

Jolahelsing

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2009

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Skriftnemnda : Føreord. s. 4.

Skriftenemda : Minneord om Atle O Bolstad s. 6.

Skriftnemnda : Konfirmantar 1929 gutar. s. 8. 

Skriftnemnda : Konfirmantar 1929 jenter. s. 9.

Skriftnemnda : Konfirmantar 1959. s. 10.

Knut H Bergo : Ein tur i kommunalt ærend. s. 12 – 14.

Andreas Martinussen : Ein vassvøring fortel om oppvekst. s. 15 – 20. 

Ordfører N. Mugaas : Evanger i de sidste hundrede aar. s. 21 – 28.

J. sandsmark Fare og frett s. 29 – 33.

Helge Bergo : Lærargarden og den gamle skulen på Bergo. s. 34 – 52.

Ingebkørg Helland : Minneoppgåve. s. 53 – 86.

Knut Hjørnevik : Stal dei vatn?g. s. 87 – 92.

Knut Hjørnevik : Turkehuset i Hjørnevik. s. 93 – 96.

Bergensbanevisen. s. 97 – 101.

Lars Helleve : Bodndegut byggjer bru over Vossa. s. 102 – 104.

Frå lagsbladet til Evanger bondelag. s. 105 – 108.

Terje Rasdal : Arbeid og kvile i dikterisk utforming. s. 109 – 114.

Olav Edal : Høying frå Fannadalen s. 115 - 117.
Olav Edal : Gommor sine Punktumkaker s 118 - Jolehelsing s. 119

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2008

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Ingjald Bolstad : Jolafta s.4

Skriftnemnda : Føreord s.5

Konfirmantar 1928, jenter s.7

Konfirmantar 1928, gutar s.9

Konfirmantar 1958 s.11

Ingebjørg Helland : Minneoppgåve for eldre 1995 s.13

Kjartan Rødland : Ingjald i Nigarden-bonden som dreiv ord s.29

Helge Bergo : Gamle-Joans på Bergo og ætti hans s.39

Helge Bergo : Vegen over Teigdalsfjella s.56

Knut Hjørnevik Den gamle ferdslevegen mellom s.65

Olav Hartveit : Minne frå livsferdi mis. 69

Knut HJørnevik : Viltnemnda i Evangers. 82

Ingfrid Rasdal : Rasdalsvegen-5 km veg på 50 års. 86

Atle O. Bolstad : Nytt ljos på Vossahandelen s.97

Bilete frå England s.110

Frå oldemor si kokebok s.119

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2007

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Olav Edal : Føreord. s. 4.

M. B. Landstad : Fjeldbondens Juleaften. s. 5.

Skriftnemnda : Konfirmantar 1955 og 1957. s. 7 – 9. 

Helge Bergo : Kyrkjelege tilhøve i Øvre Eksingedalen. s. 10 – 36.

Olav Bjørke : Bygningsmiljøet i Evanger sentrum. s. 37 – 53.

Knut Hjørnevik : Postvegen gjennom bygda og litt meir. s. 54 – 65.

Ingfrid Rasdal : Ulukka i Bolstadstraumen i 1868. s. 66 – 73. 

Atle O. Bolstad : Flåteferda Bolstad – Salhus. 10 årsjubileum. s. 74 – 88.

Helge Bergo : Gjennom Teigdalen med smaledrift i 30-åra. s. 89 – 96.

Per Ingvard Bolstad : Minneoppgåve 3. del. s. 97 – 107.

Kjell Skjærven : Smalasanking i Bergsdalen. s. 108 – 110.

Øivind Teigen : Stein på vandring. s. 111 – 113.

Bjørn Rongen : Pao lensmannstaidn. s. 114 – 115.

Per Eskeland : TømmerflòtingEvangervatnet. s. 116 – 117.

Atle O. Bolstad : Far til Knute Nelson. s. 118 – 122.

Liv Hjørnevik : Bestemors matrettar. s. 123 – 124.

Foto av anleggsarbeidarar i Skånsvik. s. 125 – 126.

Ukjent forfattar Evanger kirke – salme. s. 127.

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2006

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Jolesong - Hver Juleaften 4

Føreord 5

For 50 år sidan 6

Leif Walberg : Soga om garden To i Evanger 7

Helge Bergo : Steinkvelvsbruene på Teigdalsvegen 31

Per Eskeland : Skipsfart frå Bergen til Voss 43

Lars Edal : Barndomsminne frå Styve 55

Per Ingevard Bolstad : Minneoppgåve, 2. del 64

Dorothy Braaten Kennedy : Gjertrud Torkelsdatter Luren 84

Dorothy Braaten Kennedy :Feriei teigdalen 92

Atle O. Bolstad : Vassvøringen som starta gruveeventyret på Stord  96

Atle O. Bolstad : Madammen frå Brekkhus 101

Atle O. Bolstad : Frå oldemors kokebok 112

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2005

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

M. B. Landstad : Hver Juleaften. s. 4

Skriftnemnda : Føreord s. 5

Skriftnemnda : Konfirmantar for 50 år sidan.

Leif Walberg : Soga om garden To i Evanger. s. 7 – 30.

Helge Bergo : SteinkvelvsbruaneTeigdalsvegen. s. 31 – 42.

Per Eskeland : Skipsfart frå Bergen til Voss. s. 43 – 54. 

Lars Edal : Barndomsminne frå Styve. s. 55 – 63.

Per Ingvard Bolstad : Minneoppgåve 2. del. s. 64 – 83.

Dorothy Braaten Kennedy : Gjertrud Torkelsdatter Luren. s. 84 - 91.

Didrik Grønvold og Marcus Grønvold : På ferie i Teigdalen. s. 92 – 94.

Atle O. Bolstad : Vassvøringen som starta gruveeventyret på Stord. s. 96 – 100.

Christopher Harris og skriftnemnda : Madammen frå Brekkhus. s. 101 – 111.

Elisabeth Flansås :  Frå Oldemor si kokebok. s. 112.

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2004

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

"Frå fjell til fjord" 10 år - 4

Nils Øvstedal: Gamletuften - eit livsverk i gråstein - 7

Gudleik Nesheim: Mitt møte med grunnskulen - 14

Kjetil Skjerven:  Minne frå Kvilekval skulekrins - 24

Kjetil Skjerven:  Julevers - 28

Sigurd Petersen :  Vetar - 29

Thana Rongen: Ein utvandra vassvøring Bjørn Rongen - 37

Trygve Nilsen : Den første traktoren for Teigdøler i Norma - Nord Dakota 

Trygve Nilsen : Brunborgneset - 55

Knut Hjørnevik: Då fjernsynet kom til Bolstad - 58

Lilly Gerd Hjørnevik Rekve: Livet langs skinnegangen - 64 

Åse Århus: Stølsdrift på heimstaden min - 77

Hantveit si dagbok - Okkupasjonsår - 85

Frå oldemor si kokebok – 118

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2003

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Gustav Hantveit: Gustav Hantveit si dagbok

Gustav Hantveit: Frå Salamon Hjørnevik si minneoppgåve

Håkon Mykkeltveit:  Minne frå ungsomsåra

Jorunn Ringheim Hernes: Kvannagardar på Evanger

Jorunn Ringheim Hernes: Jol

Atle O. Bolstad:  DampbåtenEvangervatnet

Bjørn Rongen: Nils von Fyren

Bjarne Mæland: Mons Rex frå Øvstedalen

Bjarne Mæland: Fiskehistorien

Reidar Hernes:  Slik e minnest det

Ingebjørg Helland: Vassvøri sogelag - 10 år

Bodil Brekkhus:  Bygda-poeten Lars Skår - eit hundreårsminne (1903-1975)

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2002

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Gustav Hantveit : Frå lærar Gustav Hantveit si dagbok

Ragnhild Horvei Fiskerud : Minner frå Buæ

Rongen skule : Reislevegen Bolstad - Øvstedalen

Atle O. Bolstad : Sogelaget og dei unge

Evanger Musikklag

Atle O. Bolstad : Postruta sin naudveg mellom Dalseid og Tyssen

Frå Salamon Hjørnevik si minneoppgave

Johannes Væhle : Islandsbrev

Reidar Hernes : Seinsommarhelsing frå fjellheimen

Norvall Bolstad : Ein fin tur frå Todalen til Bolstadstølen

Målfrid Tyssen Larsen : Tyssen Kvinneforening

Trygve Nilsen : Et bilde fra Norma - Nord Dakota

Av Atle O. Bolstad : Dampbåttrafikken mellom Bolstadøyri og Bergen

Juleaften 

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2001

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Grethe Finstad Agerlie og Ragna Johanne Lønøy Lien : Leiketøyproduksjon på Brekkhus

Atle O. Bolstad : Christiania postveg

Atle O. Bolstad : Brusteinbrotet på Tassen

Gamal jolesalme

Reidar Hernes : Naturopplevingar og stølsminne

Atle O. Bolstad : «Frivilligheitsåret 2001»

Fjellvandrar : Ved Sylvbergatjørna

Viking Mestad : «Og alt medan åra tok ende »

Lars Skår : Teigdalen

Reidar Hernes : Evangervatnet og gardane rundt

Anny Forthun : Joletradisjonar på Rongen skule

Birger Styve : Småstubbar frå Vassvøræ

Målfrid Tyssen Larsen : Jolekveld på Bjørgo

Turid Bolstad : Året som har gått

Frå fjell til fjord - register 

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 2000

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Viking Mestad : «Og alt medan åra tok ende...»

Annlaug Helland : Joletradisjonar i Evanger barnehage.

Ingebjørg Helland : Gamal jolemat.

Per Ingvar Bolstad : Jolegrani og jenta.

Olav Edal og Asgeir Brunborg : Hylmo.

Levald J. Aarhus og Asbjørn Brækhus : Jettegryter på fjelltopp.

Turid Bolstad : Året som har gått.

Levald J. Aarhus : Skredulukka i Bjørndalen 11. februar 1868-eit tillegg.

Atle O. Bolstad : Fjordferdsla mellom Bolstad og Bergen.

Grethe Finsrud Agerlie : Husflidutstilling på Bolstad.

Målfrid Tyssen Larsen : Husflid.

Målfrid Tyssen Larsen : Sjurstovo.

Th. S. Haukenæs : Mord i Eksingedalen.

Atle O. Bolstad : Inn i år 2000.

Elisabet Flansås : Minneoppgåve.

Atle O. Bolstad : Minneord om Bjørg Bolstad.

Gamal jolesalme.

Tilllegg til «Frå fjell til fjord» 1999. 

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 1999

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Per I. Bolstad : Song til Bolstadøyri.

Atle O. Bolstad : Mot år 2000 i Vassvøri.

Ingebjørg Helland : Evanger aldersheim 60 år.

Ingebjørg Helland : Attersyn - og litt framover.

Øyvind Teigen : Jakob Sveo - Store-Styven.

Per Ingvar Bolstad : Bergensbana 90 år.

Bjørg Bolstad : Vårt møte med høgfjellet og små glimt frå tida der.

Atle 0. Bolstad : Jubileumsår knytt til minnet om Knute Nelson.

Strandstaden Evanger.

Bjarne Mæland : Til Blomstadlane å henta høy.

Svein Lien : På slektsstemna i Amerika.

Ingebjørg Helland : Teigdalen billag.

Ingebjørg Helland : Alisa Bolstad.

Jakob Styve : Juletoner.

Th. S. Haukenæs : En Ibristtur  

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 1998

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

Knut Bjørgås : Vassvøresongen.

Atle O. Bolstad : Vassvøri sogelag 5 år.

Målfrid Tyssen Larsen : Prolog ved utflyttarstemna på Botstad 15.aug. 1998.

Atle O. Bolstad : Evanger heradshus.

Ingebjørg Helland : Attersyn - og litt framover.

Lars L. Tyssen : Minnekvad til Sivle.

Levald J. Aarhus : Skredulukka i Bjørndalen 11.febr.1868.

Halvor Folgerø : Brannen på Evanger 10.4.- 1923.

Kjell Andresen : Atterreising i ei arkitektonisk brytningstid.

Kari Mykkeltveit : Lokalsoge i biletform.

Nils Øvstedal : Frå børatog til bil.

Målfrid Tyssen Larsen : Stig inn!

Rongen skule : Den gamle gravplassen på Bolstad.

Svein Mykkeltvedt : Skomakarane på Evanger.

Ingmar Mykkeltveit : Folk, korndyrking og skogsdrift på Mykkeltveit.

Olaf N. Bolstad : Livsminne.

Velkommen igjen.

--------------------------------------------------------------------------------

Frå fjell til fjord - 1997

Sogeskrift for Vassvøri Sogelag

 

 

 

Føreords.

Ingebjørg Helland : Attersyn - og litt framover.

Thrond Sjursen Haukenæs : Utdrag av natur, Folkeliv og Folketro paa Voss og Vossestrand.

Øivind Teigen og Ivar Hernes : Hemesbor - Navarsmedane på Hernes.

Maria Horvei og Sigurd Rasdal : Vegfesten for Rasdalsvegen.

Olaf N. Bolstad : Barndoms og ungdomsminder fra Evanger.

Marit Forthun : Jol på Haugen.

Ingebjørg Helland : Håkon Hernes.

Geir Kleiveland : Vossahandel og bygningsstrilar i Bergen

Per Ingvar Bolstad : Ømmerveg og vassveg = sant.

Gjertrud Bolstad : Minneoppgåve for eldre.

Annlaug Helland : Gamle leikar.

Johs. Horvei : Ein stil frå 1906.

Knut Øvstedal : Sjøbua på Bolstad.

Ole G. Horway : Amerikabrev.

Jolevers : Ind under jul.