Ættabok for Aurland fram til om lag 1900.
Aurland I
Aurland Bygdebok fram til om lag 1920


INNEHALD

Arurlandssongen 9

Aurlandsbygdi 11
Fjord og fjell, dal og li, elvar og brear 16
Høgfjell og veiding i eldre tider 31
Stadnamn, mytologi og gamal busetnad 44
Arkeologi. Av Eva Fett 58


Dei fyrste vikingferdene 101
Bjørn Buna si ætt 101
Tord Brynjulfsson og ætti hans 108
Bjørn Hauld og ætti hans 109

Ætti og jordegodset 113
Frå grend til bygd 118
Ættetrådar 127
Jon Petersson og Kale Kolsson 129
Kong Sverre si fjellferd i året 1177 137
Kong Sverre, Aurlandsætti og Kvålsætti 141
Kyrkjene før Svartedauden 143 Storbønder og leiglendingar i det 13. og 14. hundreåret .. .. 152
Svartedauden 160
Varebyte og handel i seinmellomalderen 164

Det 16. og 17. hundreåret 172

Frå reformasjon til opplysningstid 172
Ryggjekyrkja vert nedriven 175
Soop-ætti 177
Prestane etter reformasjonen 179
Opplæring. Frå Katolsk til Luthersk lære 181
Omsut for dei sjuke og fattige 182
Opplæring i det 16. og 17. hundreåret 183
Kyrkjene i det 17. hundreåret 186
Hærstellet 192
Øygardstid og nyrydjing 194
Lov og rett 215

Opplysningstid og fridomstankar 1720-1860 225
Vegar og bruer 263
Kyrkjene vert selde 269
Prestane i Aurland 270
Skulen 273
Klokkarane 1730-1860 287
Folkeliv og moral 289

Gjestgjevarstadene 296
Bygdesentret flytter over elvi 302
Gjestgjevar- og tingstaden Arnehus i Dyrdal 306

Driftshandelen 314

Kommunalt sjølvstyre 336
Formannskapsloven 1837 og heradstyret sitt arbeid i
tidbolken 1837-1867 336

Heradstyret 1867-191 362
Ordførarane 374
Lensmenn 379
Sogneprestar 382
Samferdsla 385

Landsskulelovi av 15. mai 1860 390
Skulen etter 1889 402
Lærarane i almue- og folkeskulen i Aurland 1857--1914 408

Folketal og utflytting 411
Lordane 427
Bergensbana vert bygd 435
Turistferdsla 439
Sjukdom og helsestell etter 1900 447
Aurland Sparebank 453
Aurland Ungdomslag 455
Aurland Musikklag 468
Aurland Sogelag 471
Aurland Fråhaldslag 472
Religiøse og kyrkjelege tilhøve 479
Flåm Ungdomslag 486
Det eldste misjonslaget i Flåm 491
Undredal Ungdomslag 493
Kyrkja på Vangen 495
Flåm kyrkje 502
Sogn jord- og hagebruksskule 505
Vegar og elektrisk bane 508
Gardsvegar, stølsvegar, vare-heisar 511

Flåmsbana 512
Elektrisk utbygging 516
De gamle fortalde 519
Natur og kultur 610
Attersyn 617


RETURN
2004 Svein Ulvund