Gammalt frå Voss 35
Gamalt frå gard og grend.
Forteljingar frå Oppheim Sokn
av Albert Lunde


Føreord 4

Kap I Grenda 9

Kyrkjegardane på Oppheim 9
Stampo i Giljarhuselvi 11
Samarbeid i grenda 11
Dugnad 12
Gjorde bytesarbeid med presten 12
Reiser og handel 13
Litt om fyrste butikken i krinsen 14
Lærarane mine i grunnskulen, skulestova og nokre av dei fyrste lærarane i krinsen 15
Skulestova 20
Litt omvegar 21
Beite og stølsbruk 22
Gamleselet i Botn 25
Buføring til støls 31
Ei vandring på Kongevegen 32

Kap II Lagnaden til folk som har levt i granne laget frå eldre til nyare tid 37

Lars Larsson Lunde d.y. 37
Oddmund Olavson Giljarhus 38
Lars Styrkårson Giljarhus 39
Eirik Olavson Stalheim 42
Sigrid Pedersdotter Hylland 43
Litt om Per Sivle 43
Nordlands-Petter 46
HanTorald 46
Hægset'n 47
«Rustarakkjen» og «Sleensprest'n 47
Familiane på Longemyra 48
Soger om Jon Lunde 51
Soga om «Fanta-Nils» 54
Hans Stalheim til minne 59
Kjell Johan T. Midttun 59

Kap III Merkelege opplevingar og andre forteljingar 61

Ei fælsleg oppleving 61
Ingebjørg Lunde fortel 61
Sjur Giljarhus fortel 62
Bestefar fortel 63
Kari Lunde fortel 63
Trollskap 64
Kolfatrus, eit eventyr 65
Kap IV Jakt ogdyresoger 66
Soger om bjørn og ulv 66
Ei gamal segn 69
Reinskalven 70
Mannen med den tamme bjørnen 71

Kap V Utvandring til Amerika 72

Utvandring til Amerika 72
Botolv Larson Lunde 72
Lars Botolvson Lunde 74
Lars Øyelson Lunde 75
Kolbein Øyelson Lunde 76
Mons Eirikson Lunde 76
Ingeborg Larsdotter Lunde 77
Eli Eiriksdotter Lunde 78
Olina Larsdotter Jordalen 78
Eirik Øyelson Lunde 79
Ingebrikt Øyelson Lunde 80
Lars Øyelson Lunde 80
Ole Øyelson Lunde 81
Knut Øyelson Lunde 82
Glimt frå gamle Amerikabrev 82
Kap VI Litt frå gamle tingboker 84
Litt frå tingbøkene om Jon Lunde 84
Saka mot Aase Kiønegaard med fleire 94
Litt frå saka mellom Odd Brekke og Ola Sivle.. 95
Soga om Odd Brekke og Guri Torkelsdotter .... 98
Frå ei gamal tingbok 103
Frå ein gamal møteprotokoll 103
Då Vossestrand kommune kjøpte Oppheim
Allmenning av staten 104

Kap VII Matskikkar og høgtidsdagar 105

Matskikkar og måltider 105
Festmat og høgtidsdagar 106
Bryllaup 107
Gravferd 107

Kap VIII Ymse 109

Minne frå våren 1940 109
Ein stor tysk rassia og ni hestar som for utfor ved Hoven 112
Ei morsom soge frå krigen 113
Arbeid med minnesteinen over falne i Vosse strand 114
Minnesteinen ved Oppheim kyrkje 116
Sivlestemna på Stalheim 10. juli 1927 118
Skyssen mellom Stalheim og Gudvangen 119
To soger frå hesteskyssen sine dagar 123
Minnelege år med omsyn tilværet 124
Litt om fisking 125
Storflaumen i 1938 126
Det nyttige Selskab til dugligheds opmuntring. 128
Solbjørgo i Nerheimsdalen 129
Gamle ord og uttrykk 130
Gamle vermerke 152
Gamle ordtak 153
Gåter 154
Tekst til gamal reilendar 154

 

RETURN
2003 Svein Ulvund