Fem år i krig
Fem år i krig.

Krigshandlingar og kvardagsliv i Voss og grannebygdene 1940-1945
 • Då verdskrigen kom til Noreg Nils Kvamsdal
 • «Landet er i krig» Geir Geitle
 • Forsvarskampen - og fallet Geir Arne Aspebakken
 • Fyrste møtet med okkupanten Sigrid Seim
 • I eldlina på Jørdre Sigrid Seim
 • Flymelding frå Dalestølane Bodil Brekkhus
 • Terror-bombing av Vangen Geir Geitle
 • Rykke-tragedien Gjertrud Hegg Reime
 • "Ulvik skal øydeleggjast» Arne Skjerven
 • Grå krigskvardag Nils Kvamsdal
 • Sjukepleiarane fekk fred Olaug Margrete Lid
 • Teolog og motstandsmann Gjertrud Hegg Reime
 • Motstandsarbeidet Gjertrud Hegg Reime
 • Bytehandel og matauk Olaug Margrete Lid
 • Attende til omgangsskulen Olaug Margrete Lid
 • Kyrkja - leiande i kampen Nils Kvamsdal
 • "Folk var godt informerte» Nils Kvamsdal
 • Få nazistar - flest i Ulvik Roif Tepstad
 • Fred, men prega av krig Roif Tepstad
 • Kvardags-propaganda Nils Kvamsdal
 • Litteraturtilvisingar m.m
 • Kart over Vangen etter bombinga

RETURN
1997 Svein Ulvund