Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 25. Mars 2010. -

- Øystein Dale med føredrag i Fraktgodsen, 25. Mars 2010, 16:30-20:00 -

I samarbeid med Indre Hordaland Miljøverk inviterer Vossa Jazz til næringslivsseminaret Vossakveik.

Øystein Dahle er ein norsk industrimann og organisasjonsleiar. Han er særleg kjend som ekspert på energi, miljøvern og friluftsliv. Dahle har mellom anna vore viseadministrerande direktør i Esso Norge og styreleiar i Den Norske Turistforeining. Frå 2002 har han vore styreleiar i Worldwatch Institute. I 2007 ble Dahle utnemnd til Riddar 1. klasse av Den Kongelege Norske St Olavs Orden for sin kamp for nasjonale og internasjonale miljøverntiltak og for sitt arbeid med å fremje norsk friluftsliv.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.