Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Hodnaberg - Sveindalsnuten - Løkjedalsnuten, 12. Mars 2010. -

- Utsyn frå Løkjedalsnuten med Kiellandbuen mot Botnen og Fyksesund, 12. Mars 2010, 12:47 -
(Dagens tur på GPS kart) (Høgdeprofil)

Gjenreising av ei gamal bu som var bygt av Kasper Kielland i samband med byggjinga av den gamle reidselsvegen mellom Hodnaberg og Fyksesund. Den gamle bua vart reist i 1884 og reve i 1912.

Ruta som går om Løkjesdalen mellom Hodnaberg og Fyksesund er del av ein gamal reidselveg.
Denne vegen vart iflg. Søndre Bergenhus Folkeblad påbyrja i 1891 og åpna i august 1892.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.