Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Mønshaugen, 1. Desember 2009. -

- Jolagospel på gamle låven, 1. Desember 2009, 18:00-19:00 -

Voss Gospel-Kids er born mellom 4 og 12 år som syng jole og nissesongar på gamle låven til Sigurd Knapstad.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.