Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Myrdal-Hallingskeid, 11. Februar 2009. -

- Med NRK på TV opptak ved Kleven der tog 61 på veg over Klevabrua, 11. Februar 2009, 13:03, -7C -

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.