Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 7. Desember 2008. -

- Orkesteret Fossegrimen framfører "Skapelsen" i Nain , 7. Desember 2008, 19:00 -


VOSS OG OMLAND KANTORI - VOK
- er knytt til Voss kyrkje. VOK vart skipa i 2002 og er ei vidareføring av det tidlegare Høgtidskoret. Det er meint som eit kor til bruk i kyrkjelege samanhengar, men som og kan ta på seg andre oppgåver, då gjerne utvida til eit større regionalt prosjektkor. Gjennom åra har VOK vore med i Fossegrimen sine framføringar av Puccinis "Messa di Gloria" i 2002 og 2006, i Handels "Messias" i 2003 og 2007, i "Skapelsen" av Haydn i 2004 og i "Paulus" av Mendelssohn i 2005. VOK er i dette "Skapelsen"-prosjektet igjen utvida til eit regionalt prosjektkor med omlag 70 songarar. Kantor Lars Ragnvaldsen har vore fast dirigent og ei drivande kraft for koret heilt frå oppstarten, og han har hatt ansvaret for korinnstude-ringa også i årets framføring av "Skapelsen".

Orkesteret Fossegrimen framfører "Skapelsen" av Joseph Haydn i Nain.
Medvirkande: Trude Helen Binderø, Harald Bjørkøy, Øystein Skre og
Voss og omland kantori (VOK).
Dirigent: Dagfinn Rohde.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.