Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 7. Desember 2008. -

- Orkesteret Fossegrimen framfører "Skapelsen" i Nain , 7. Desember 2008, 19:00 -
Øystein Skre.

ØYSTEIN SKRE (bass) er fast tilsett i Den Norske Opera sitt kor. Etter å ha arbeidd nokre år som sivilingeniør byrja han å studere song ved Norges Musikkhøgskole og deretter ved Statens Operahøgskole i Oslo. Etter eksamen i 2005 har han hatt fleire solistoppgåver på Den Norske Opera, m.a. i "Tryllefløyten" av Mozart og "Rigoletto" av Verdi, og i februar i år song han rolla som Colline i framføringane av Puccinis "La Bohéme" i Korskirken i Bergen. Han har i tillegg hatt ei lang rekkje solistoppdrag i ulike oratorier og kyrkjemusikalske verk, m.a. i Handels "Messias", Bachs 'Joleoratoriet" og Mozarts Requiem, og tidlegare i år song han Raphael/Adam-partia i framføringane av "Skapelsen" med Fana Kammerorkester. Sist vinter var han også solist i Beethovens 9. symfoni i Korskirken i Bergen.

Orkesteret Fossegrimen framfører "Skapelsen" av Joseph Haydn i Nain.
Medvirkande: Trude Helen Binderø, Harald Bjørkøy, Øystein Skre og
Voss og omland kantori (VOK).
Dirigent: Dagfinn Rohde.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.