Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Klyvsnolten (Voss), 1. Desember 2008. -

- Utsyn frå Klyvsnolten, 1. Desember 2008, 14:09, -2C -
Utsyn frå Klyvsnolten mot Kvarakvål (Kvarekvål), Grauaåsen, Storåsen, Herresåsen og Hanguren.

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.