Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Palmafossen, 15. November 2008. -

- Palmafossen kraftverk og Raundalselvi, 15. November 2008, 14:20, +6C -


Palmafossen kraftverk er et vannkraftverk i Raundalselvi i Voss kommune i Hordaland.
Kraftverket er et elvekraftverk og utnytter et fall på 14 meter.
Installert effekt er på 0,31 MW og midlere årsproduksjon er på 1,8 GWh.
Kraftverket eies og driftes av Voss Energi og var ferdig utbygget i 1919.

Kjelde: Wikipedia

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.