Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Osafestivalen - Voss, 23. Oktober 2008. -

- Miriam Andersén i Vangskyrkja (VOX FEMINAE), 23. Oktober 2008, 20:30-21:30 -

VOX FEMINAE
I programmet Vox Feminae er det den kvinnelege gudstrua frå mellomalderen som blir formidla. Vi får høyre "mystisk" musikk og tekstar som stammar frå Hildegard von Bingen og den heilage Birgitta av Sverige. Musikarane er Miriam Andersén (Sverige), song og gotisk harpe, Fadia el-Hage (Libanon), song og blir leia av den bulgarsk/tyske forskaren Vladimir Ivanoff (slagverk m.m).


Osafestivalen 2008.

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.