Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Osafestivalen - Voss, 23. Oktober 2008. -

- Einar Røttingen, 23. Oktober 2008, 18:30-20:00 -

Klaverkonsert
Einar Røttingen, professor ved Griegakademiet ved Universitetet i Bergen har turnert m.a. i USA med sonate nr. 29 for klaver av Geirr Tveitt. Dette er den einaste klaversonaten etter Tveitt som er bevara, dei andre brann opp. Den er i stort format og svært original i uttrykk og form og bidrog til å gjere Tveitt internasjonalt kjent. Svært krevjande, men lite framført. Røttingen vil som innleiing fortelje om tilbliving, særpreg og oppbygging. Dette har han gjort stor lukke med m.a. i USA, og no vil han framføre verket under Osafestivalen.


Opningskavalkade - Osafestivalen 2008.

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.