Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 20. Oktober 2008. -

- Hauststemning med lauvfall i hagen til Lærumhuset, 20. Oktober 2008, 16:38, +12C -
Gnr.: 48/13, byggeår 1891, byggherre Lars O. Kindem, eigar Ole Didrik Lærum.

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.