Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Jordalen - Giljabotnnipa - Bakkanosi - Skarsnosi - Nosi, 24. Mai 2008. -

- På veg ned frå Skarsnosi mot stølane Røyrdotten og Sendo nede i dalen, 24. Mai 2008, 13:49 -

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.