Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Jordalen - Giljabotnnipa - Bakkanosi - Skarsnosi - Nosi, 24. Mai 2008. -

- Rimstigbotnen, Bakkanosi og parti på Skarsnosi frå Skarsnosi 1470 moh., 24. Mai 2008, 13:27 -

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.