Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 17. Mai 2008. -

- Sigfred Sivertsen fekk æresprisen frå Edvard B. Hegbom sitt minnefond, 17. Mai 2008, 15:00-16:00, +11C -

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.