Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Skulestadmo, 16. Mai 2008. -

- Norekvål, 16. Mai 2008, 16:20, +11C -


Bruk 3. Norekvål. Sjur Monsson f. 1686, bygsla i 1724 1 pund 21 mark i En. Han var gift 1. 1728 med Marta Olavsdr. Urde, 2. 1745 med Mari Olavsdr. Væte og døydde 1752. Ved skifte etter han var det fem born med Marta (a-e) og to med Mari (f-g). a. Olav f. 1732, b. Mikkjel f. 1736, c. Magne f. 1738, d. Guri f. 1729, g. 1764 med Sjur Olavson Gjerdskvål, e. Brita f. 1737, g. 1786 med ekm. Ivar Olavson Urdland, f. Per f. 1746, g. 1778 med Ragnhild Samsonsdr. En, g. Knut f. 1749. Ho Mari gifte seg att 1752 med ekm. Ivar Mikkjelson Norekvål f. 1682 og fekk med han sonen Sjur f. 1755. Ved skifte etter Ivar i 1760 var det fire born frå fyrste ekteskapet: Mikkjel Røyrlidi, Lars Nedkvitno, Anders Ukvitno og Sigrid, g. m. Botolv Løno. Etter semje med sorenskrivar Fleischer avstod ho Mari sin enkjerett på bruk 3 og flytte til garden hans på Ullestad, for at Ingebrikt Olavson skulde få bygsla bruk 3 på Norekvål. Ingebrikt var fødd 1700, g. m. Ragnhild Eiriksdr. og døydde 1777 utan born. Ragnhild gifte seg att 1778 med Gudleik Ivarson Helland.

Eirik Oddson (eller Soneson), g. 1. med Arngunna Vikingsdr. 2. 1790 med Gjertrud Knutsdr. Gjøastein, fekk so bygsla garden. Han skulde vera ein uvanleg kraftig kar, som det går mange forteljingar um. Han døydde 1808 og hadde med andre kona dotteri Arngunna f. 1791. Ho gifte seg 1826 med Trond Ivarson Tøn. Gjertrud gifte seg att 1810 med Olav Eirikson Mølsterteig, som bygsla garden same året. Dei hadde sonen

.Kjelde: Vossaboki Band 1

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.