Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Tillung - Gråsidetoppen - Torfinnshorgi - Hjortahorgi - Tillung, 12. Mai 2008. -

- Berre pipa til Steinhytta ovanfor Stora Torfinnsdalsvatnet stikk opp (Sommar), 12. Mai 2008, 12:17 -

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.