Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 29. Mars 2008. -

- Songsvaner (Cygnus cygnus) på Vangsvatet, 29. Mars 2008, 16:51, +5C -
Ein stor flokk songsvaner held i desse dagar til på Vangsvatnet, omlag 65 i talet.

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.