Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net

- Voss, 7. Januar 2008. -

- Tog 61 på veg over Lundarosbrui (Sommarbilete 1 2 ), 7. Januar 2008, 13:36, +2C -
Lundarosbrui vart bygt i åra 1899-1902.

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.