Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Vikafjellet, 29. Desember 2005.
- På ski frå Grensa til Grøndalsfjellet og  Skjelinganosi med retur til Grensa (Vikafjellet),  28. Desember  2005. -

- Biletparti mellom Skjelinganosi og Vikafjellsvegen (Grense), 29. Desember 2005, 14:32, -14C -

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.