Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Hodnaberg - Gråsida - Voss, 15. Oktober 2005. -
- På tur over Gråsida frå Hodnaberg til Gjernes, 15. Oktober  2005. -

- Steinhytta som ligg ovanfor Stora Torfinnsdalsvatnet, 15. Oktober 2005 -

Sverre Kvitne har fortalt at det var her Fridtjof Nansen heldt til vinteren 1887, saman med vossabonden Ola Lid. I området her trena dei til den vågesame ferda over innlandsisen på Grønland i 1888. Stein-hytta er no freda.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.