Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Hodnaberg - Gråsida - Voss, 15. Oktober 2005. -
- På tur over Gråsida frå Hodnaberg til Gjernes, 15. Oktober  2005. -

- Utsyn mot Steinhytta som ligg ovanfor Stora Torfinnsdalsvatnet, 15. Oktober 2005 -

Utsyn mot Steinhytta som ligg ovanfor Stora Torfinnsdalsvatnet, bak på biletet ligg Skjemmeorgi til venstre og deler av Hjortahorgi til høgre.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.