Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now - www.vossnow.net
- Undredal-Hovdungo-Stiganosi-Jonadalen-Langhuso, 13. August 2004. -
- På tur frå Undredal til Hovdungo - Stiganosi - Jonadalen - Langhuso med retur til Undredal, 13. August  2004. -
- Beitanipa og Aurlandsfjorden frå Beinsneshaugen, 13. August 2004. -

Det ligg ein nedlagd høgdegard oppe i fjellsida utom Nedbergo. Tek ein på biletet her peiling frå toppen av Beitelen og kryssar rett over fjorden i same høgd, ser vi ein skogvaksen kolle med eit søkk bakom.
Der låg garden Horten på 576 moh. Nedstebøen på garden er den grøne sletta litt under og til høgre for søkket. Sjølve gardstunet er dekka av skog. Den siste brukaren flytta herifrå i 1865.
Ein skulle tru at dei då søkte ein stad som låg lett og lageleg til, men slik vart det ikkje.
Dei for til Fjærlandsfjorden og kjøpte fjellgarden Dalen i Lidal. Opp hit var det rett nok kløvjaveg, men det var 380 høgdemeter å overvinna før ein var i tunet.
Namnet fylgde med på flyttelasset og den dag i vert garden i Lidal kalla Hortadalen.

Atle Romøren

Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.