Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Vossestrand, 14. Juni 2003. -
- Vossestrand, 14. Juni  2003. -
- Bjørn Christensen (Vossestrand), 14. Juni 2003. +18C -
Bygdefolket på Vinje har gjeve ordførar Bjørn Christensen eit brev med gode argumenter for Gang- og Sykkelveg på Vinje.
I høve 100 års feiringa og gjenåpninga av den nyrestaurerte Skromlebrua.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.