Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Vossestrand, 14. Juni 2003. -
- Vossestrand, 14. Juni  2003. -
- Frå venstre: Agnete Gilbakken og Anita Hommedal, 14. Juni 2003. +18C -
Representantar frå bygdefolket på Vinje skal gje ordførar Bjørn Christensen eit brev med sine argumenter for Gang- og Sykkelveg på Vinje.
I høve 100 års feiringa og gjenåpninga av den nyrestaurerte Skromlebrua.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.