Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Bergen, 13. Juni 2003. -
- Bergen, 13. Juni  2003. -
- Sørfjorden / Osterøybrua, 13. Juni 2003. +14C -
Osterøybrua vart opna den 3. Oktober 1997, den har eit hovudspenn 595 m, og tårnet rager 121,5 m, brua skal tåle opp til sterk storm.
Det var statsråd Sissel Rønbeck som åpnet brua for trafikk mellom Kvisti på Osterøy og Herland ved Bergen den 3. Oktober 1997.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.