Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Granvin, 12. Juni 2003. -
- Granvin, 12. Juni  2003. -
- Fisk i Granvinselva, 12. Juni 2003. +15C -
Snart startar fisket i Granvinselva, og fiskarane kan snart hale opp fisker som dette, denne ligg på om lag 3 Kg i fylgje dei røynde fiskarane (Sjå Bilete).
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.