Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Voss, 23. Mai 2003. -
- Voss, 23. Mai  2003. -
- Roset, 23. Mai 2003. +12C -
Her oppe på Roset har Gjernes Grendalag sett opp ei postkasse der dei ivrigaste kan skriva seg inn i turboka, dei sprekaste som har vore opp og skrive seg inn til no er: Hermann Saue, Solfrid Hjelle, Hild og Narve Himle, Jarle Rogne, Liv Gunvor Mundal og Anne-Marie S. Finne. All honnør til alle desse sprekingane.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.