Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Voss, 17. Mai 2003. -
- Voss, 17. Mai  2003. -
- Hermann Skjeldal fekk heidersprisen, 17. Mai 2003. +16C -
Heidersprisen frå Edvard's Hegbom sitt Minnefond gjekk til Hermann Skjeldal.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.