Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Bulken, 11. Mai 2003. -
- Bulken, 11. Mai  2003. -
- Bulken Ungdomshall, 11. Mai 2003. +12C -
Huset er bygt i 1928, tomta er skild ut frå Rongen på Bulken sitt bruk (i dag Bjarte Inge). Heile Bulken låg i si tid under Rekve og var deira utmark fram til 1883 då jernbanen kom.
I tinglysingspapira til ungdomshuset fekk huset namnet "Urheim," men det er eit namn som skjeldan vert brukt i dag, men likevel. Til dagleg vert huset kalla "ungdomshuset."
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.