Biletet før ::: TILBAKE ::: FRAMSIDA ::: Biletet etter

Voss Now!
- Mønshaugen, 4. Mai 2003. -
- Mønshaugen, 4. Mai  2003. -
- Solheim (Mønshaugen), 4. Mai 2003. +5C -
Bjørgum Ungdomslag sitt hus "Solheim" vart bygd i 1921, byggmeistar var Lars J. Møn, huset er teikna av Magnus Dagestad.
Ei tid omkring 1930 hadde hadde Bjørgum Ungdomslag kinodrift her, men det gav lite overskot, då framvisarutstyret var dyrt, og filmleiga etter tilhøva dyr.
Send kommentar til dette biletet.
Hittil er det gjort søk i databasen. Vevapplikasjon FU 2002.